Dar luči

Andrej Lokar

Slikarstvo Jošta Snoja kot vodnik po odčaranem svetu Ključna beseda za spoznavanje umetnosti Jošta Snoja je glagol: vstopiti. Ne pomeni bolj ali manj verodostojnega opisa stanja, pomeni recepcijo in dejanje, ki sproži osebnostno konstitutivni akt odločitve. Je beseda, ki je dejanje duha. Snojevo slikarstvo je ponujena ponudba. Ponudba sveta, ki je in ni naš, ki nas neusmiljeno postavi pred vprašanje, kakšni smo. V tem pogledu je Snojeva umetnost potovanje vase. Kot povratnik s tega popotovanja bi rad podal poročilo o mističnem obiskanju, ki vlada v Snojevem svetu. Stalnica, ki nas spremlja skozi Snojevo slikarstvo, je svetloba. V...

Vitraž Svete trojice

Jošt Snoj

Please specify a Flickr ID for this slideshowPlease specify a Flickr ID for this galleryBesedilo je avtorjeva razlaga vitraža, naslikanega v letih 2004 in 2005 za cerkev svete Terezije Deteta Jezusa v Ljubljani. Motiv vitraža je Sveta Trojica, tip upodobitve pa »prestol milosti«. Upodabljanje Boga v obliki kroga se v zgodovini človeštva začenja v mezopotamskih kulturah. V teh kulturah krog predstavlja nebo, ki je z nebesnimi telesi, soncem, luno in zvezdami, postalo prvi simbol za Boga. Sonce je zmeraj upodobljeno v krožni obliki, znotraj kroga so znamenja ...