Doseganje odločitve: kvalitativna študija izkušenj bivših duhovnikov

Igor J. Pietkiewicz (prev. Jernej Kurinčič)

Izvirni naslov: Reaching a decision to change vocation: a qualitative study of former priests’ experiences. Izvirno objavljeno pod “Prosti dostop”na https://doi.org/10.1007/s10775-015-9318-2. Prvič na spletu 23. oktobra 2015. PovzetekCilj te študije je bilo raziskati izkušnje rimokatoliških duhovnikov, ki zapustijo duhovništvo. Deset bivših duhovnikov je sodelovalo v semi-strukturiranih intrevjujih, ki so bili nato obdelani z interpretativno fenomenološko analizo. Študija je pokazala, da so imeli duhovniki potrebe in težnje, ki so bile sprte z njihovo družbeno vlogo in pričakovanji do njih. Odločanje o...