O ljubezni, samoobvladanju in načinu življenja v skladu z umom

Talasij Libijec (prev. Jasna Hrovat)

Našega blaženega in bogonosnega očeta Talasija Libijca in AfričanaO ljubezni, samoobvladovanju in načinu življenja v skladu z umom Za duhovnika PavlaPrva stoticakatere akrostih se glasi: Duhovnemu bratu in ljubemu gospodu Pavlu (to posveča) Talasij, na videz hezihast v miru srca, v resnici pa trgovec z domišljavostjo.1. Vsestransko in silovito hrepenenje po Bogu tiste ljudi, ki hrepenijo, povezuje z Bogom in med seboj.2. Um, ki si je pridobil duhovno ljubezen, nima o bližnjem misli, ki tej ljubezni ne pristajajo.3. Kdor z usti hvali, v srcu pa zaničuje, pod krinko ljubezni skriva...

Asketska razprava, razdeljena na sto poglavij o duhovnem spoznanju in razločevanju

Diadoh (prev. Jasna Hrovat in Ksenja Geister)

(Prevod Jasna Hrovat in Ksenja Geister  [poglavja 6, 7, 8, 10, 15, 22, 28, 29, 30, 34, 40, 55])1. Bratje, naj vsako duhovno motrenje[1] vodijo vera, upanje, ljubezen – predvsem ljubezen.[2] Vera in upanje učita prezirati vidne dobrine, ljubezen pa združuje dušo z Božjimi krepostmi, ko z umskim zaznavanjem[3] izsledi to, kar je nevidno.2. Po naravi je dober[4] le Bog. A tudi človek, če skrbno pazi na svoje poti,  lahko postane dober s pomočjo Njega, ki je bitnostno dober. Spremeni se v to, kar ni, ko duša v skrbi za dobro pristane toliko v Bogu, kolikor to želi moč, ki v njej deluje. Kajti rečeno je: »Postanite...

Opredelitve blaženega Diadoha, škofa Fotike

Diadoh (prev. Jasna Hrovat)

1. Opredelitev vere: nestrastna misel o Bogu.[1]2. Opredelitev upanja: odpotovanje uma proti upanim resničnostim.3. Opredelitev potrpljenja: nenehno vztrajati, zroč z očmi mišljenja Nevidnega kakor vidnega.[2]4. Opredelitev nelakomnosti: tako hoteti ne posedovati, kakor nekdo hoče posedovati.5. Opredelitev spoznanja:[3] ne poznati samega sebe v izstopu k Bogu.6. Opredelitev ponižnosti: neprestana pozaba (svojih) dosežkov.7. Opredelitev nejezljivosti: velika želja ne jeziti se.8. Opredelitev čistosti: občutje, vselej navezano na Boga.9. Opredelitev ljubezni: rast prijateljstva do tistih, ki...

Asketska in zelo spodbudna razprava, ki dopolnjuje število stotih poglavij

Sv. Janez s Karpatosa (prev. Jasna Hrovat)

Nikar ne blagruj svetnega človeka bolj kot samotarja, češ da ima ženo in otroke ter je vesel, ker lahko stori mnogo dobrega in daje obilno miloščino ter da ga sploh ne skušajo demoni. Ne misli, da si Bogu manj všeč od onega, niti se ne muči, misleč, da si pogubljen. Ne pravim, da si neoporečen že samo zaradi vztrajanja v samotarskem življenju; toda celo če postaneš velik grešnik, sta tvoja duševna stiska in trpljenje več vredna pred Bogom kakor preobilna krepost živečega v svetu. Tvoja velika žalost in malodušje, vzdihovanje in strah, solze in muka vesti, dvom v mislih, samoobtoževanje v premišljevanju in jok,...

Tolažilna razprava za samotarje v Indiji, razdeljena na sto poglavij o prenašanju skušnjav

Sv. Janez s Karpatosa (prev. Jasna Hrovat)

Nekateri, ki prihajajo s prošnjami k zemeljskim kraljem in polagajo prednje kot dar le pomladanske cvetice, večkrat ne le niso zavrnjeni, temveč prejmejo še kake dodatne darove; tako sem zdaj tudi jaz, kot ste mi naložili, iz raznih virov zbral in prinesel stotico lepih besedil za »vas, ki imate domovino v nebesih«[1] – naj vam ugaja in naj v zameno prejmem od vas dar molitev.1. Kakor je neskončno velik Kralj vsega, ne začetka ne konca ni njegovemu kraljestvu, tako je s toliko večjo[2] nagrado povrnjena vnema tistim, ki so se odločili truditi se Zanj in za kreposti. Časti sedanjega življenja, kakor koli že sijajne, se s...

Moč Imena

Kallistos Ware

Jezusova molitev v pravoslavni duhovnostiMolitev in tišina1»Kadar moliš,« je modro zapisal finski pravoslavni pisatelj, »moraš molčati. … Ti moraš molčati, naj govori molitev.«2Molčati: to je najtežje in najodločilnejše pri umetnosti molitve. Molk ni le nekaj negativnega, ni le odmor med besedami, začasna prekinitev govora,  temveč – če ga pravilno razumemo – nekaj zelo pozitivnega: drža napete pozornosti, budnosti in predvsem poslušanja. Hezihast, človek, ki je dosegel hezihijo [hesychía], notranji mir ali molk, mir srca, je zgled tistega, ki posluša. Posluša glas molitve v svojem...