Slikarski kontrapunkti Janka Orača

Veselka Šorli Puc

Ob razstavah v Galeriji sodobne umetnosti Celje in ljubljanski Galeriji KosRazvojna pot slikarja in grafika Janka Orača, rojenega 1958 v Celju, je nenavadna – ne morda zaradi vihravih bojev in ekscesov, ki bi privlačili našo pozornost, temveč zaradi tihega vztrajanja na poti k oddaljenemu cilju. Orač, po osnovni izobrazbi grafični tehnik, se je dolga leta s slikarstvom ukvarjal le v prostem času, to pa tako vneto, da je lahko leta 1988 v Novem Mestu pripravil odmevno razstavo, o kateri je Jožef Matijevič zapisal, da je »…pokazala Oračeve zdrave ustvarjalne ambicije...

Barvita večnost trenutkov. Pogovor s slikarjem Jankom Oračem

Matej Metlikovič

Uvodna impresija S slikarjem Jankom Oračem sva se prvič osebno srečala februarja leta 2000 na likovni delavnici v župnišču Šmartin-Kranj (kraj Stražišče). Tja so naju, poleg še nekaterih drugih avtorjev, povabili vodji projekta slikar Klavdij Tutta in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn – in pa seveda gostitelj, župnik Ciril Berglez. Zanimivo: dan ali dva pred odhodom na delavnico mi je telefonirala slikarka Marta Jakopič Kunaver, naj si vsekakor grem ogledat slikarsko razstavo v ljubljanski galeriji Krka – slikar, ki jo je z razstavo navdušil, je bil...

Janko Orač – Colour and space

Katja Ceglar

Janko Orač belongs to the middle-aged generation of Slovene artists. In all these years he has managed to become a profilic artist in the field of graphic art and photography, which he nourishes parallel to his painting. He combines seperate art forms into a unified iconographic interpertation of motives. Last year’s summary exhibition in the Gallery of modern art in Celje uncovered a clear insight into the artist’s complete work. The exhibition included the most important works selected from different cycles, which are in fact combined with the iconographical motive of landscape. In some works this motive is more clearly...

Janko Orač – Barva in prostor

Katja Ceglar

Janko Orač sodi v srednjo generacijo slovenskih likovnih ustvarjalcev. Vzporedno s slikarskim delom svojega opusa ves čas plodno ustvarja v grafiki, ukvarja se z grafičnim oblikovanjem in fotografijo, pri čemer posamezne zvrsti sorodstveno povezuje enotno ikonografsko motivno opredeljevanje. Jasen vpogled v umetnikov obsežen slikarski opus je dala lanskoletna pregledna razstava v celjski Galeriji sodobne umetnosti, z izborom ključnih del iz posameznih ciklov, ki pa jih v osnovi združuje ikonografski motiv krajine, v posameznih delih jasneje prepoznaven (vendar ne v smislu geografske determiniranosti), v drugih močneje abstrahiran, v...