Prof. Janez Zupet (1944–2016): in memoriam

Robert Kralj

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči (Jn 1,6-7).           V torek, 29. 3. 2016, se je od nas poslovil prof. Janez Zupet. Ta plemeniti človek, ponižni Kristusov duhovnik in sijajen prevajalec, je s svojimi številnimi prevodi izjemno obogatil slovensko kulturo. Po ljubljanjski klasični gimnaziji (1956–63) je v Ljubljani študiral  primerjalno jezikoslovje na Filozofski fakulteti (1963–72) in od 1966 bogoslovje na Teološki fakulteti, 1971 je bil posvečen v duhovnika. Od 1972 je učil francoščino in angleščino na Srednji verski šoli v...

Izreki očetov / Pirqe Abot – Komentar

Janez Zupet

Prvo poglavje1. V tej prvi mišni (= členu, paragrafu)1 je naveden začetni del nepretrgane verige izročila, ki sega od Moj­zesa do mož vélike shodnice (Ezrov čas). Zadnji in naj­globlji izvir judovske modrosti je na Sinajski gori, kjer je Mojzes prejel Božje razodetje – Postavo. Postava (Tora) po judovskem verovanju obsega tako pisano kot ustno postavo: Izreki očetov so del ustne postave. – S Sinaja pomeni toliko kot od Boga. V rabinskih šolah so se nam­reč izogibali tega, da bi izgovarjali sveto Božje ime. Zanj so uporabljali razne nadomestne besede:...

Izreki očetov / Pirqe Abot

Prvo poglavjeMojzes je prejel Postavo s Sinaja in jo izročil Jozuetu, Jozue starešinam, starešine prerokom, preroki pa so jo izročili možem vélike shodnice. Ti so povedali tri nauke: Bodite preudarni pri razsojanju. Poskrbite za veliko učen­cev. Napravljajte ograjo okrog Postave.Simeon Pravični je bil eden zadnjih mož vélike shodnice. Govoril je: Na treh rečeh stoji svet: na Postavi, na bogo­služju in na dobrodelnosti.Antignós, mož iz Sohója, je [nauk] prejel od Simeona Pravičnega. Govoril je: Ne bodite kakor služabniki, ki gospodarju ...