Asketska in zelo spodbudna razprava, ki dopolnjuje število stotih poglavij

Sv. Janez s Karpatosa (prev. Jasna Hrovat)

Nikar ne blagruj svetnega človeka bolj kot samotarja, češ da ima ženo in otroke ter je vesel, ker lahko stori mnogo dobrega in daje obilno miloščino ter da ga sploh ne skušajo demoni. Ne misli, da si Bogu manj všeč od onega, niti se ne muči, misleč, da si pogubljen. Ne pravim, da si neoporečen že samo zaradi vztrajanja v samotarskem življenju; toda celo če postaneš velik grešnik, sta tvoja duševna stiska in trpljenje več vredna pred Bogom kakor preobilna krepost živečega v svetu. Tvoja velika žalost in malodušje, vzdihovanje in strah, solze in muka vesti, dvom v mislih, samoobtoževanje v premišljevanju in jok,...

Tolažilna razprava za samotarje v Indiji, razdeljena na sto poglavij o prenašanju skušnjav

Sv. Janez s Karpatosa (prev. Jasna Hrovat)

Nekateri, ki prihajajo s prošnjami k zemeljskim kraljem in polagajo prednje kot dar le pomladanske cvetice, večkrat ne le niso zavrnjeni, temveč prejmejo še kake dodatne darove; tako sem zdaj tudi jaz, kot ste mi naložili, iz raznih virov zbral in prinesel stotico lepih besedil za »vas, ki imate domovino v nebesih«[1] – naj vam ugaja in naj v zameno prejmem od vas dar molitev.1. Kakor je neskončno velik Kralj vsega, ne začetka ne konca ni njegovemu kraljestvu, tako je s toliko večjo[2] nagrado povrnjena vnema tistim, ki so se odločili truditi se Zanj in za kreposti. Časti sedanjega življenja, kakor koli že sijajne, se s...

Nikodemov uvod: Janez s Karpatosa

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Ni jasno, kdo je bil pravzaprav naš sveti oče Janez Karpatski, niti ne, v katerem času je bil na vrhuncu svojega življenja in kje se je posvečal askezi;  tudi ničesar drugega ne vemo o njem. Fotij o njem pričuje le naslednje (Branje 201, str. 266): »Janez Karpatski mnogo dolguje Diadohu. Naslov njegovega dela se glasi ‘Tolažilni  nagovor za samotarje v Indiji, ki so spodbudili (k pisanju)’.« To delo omejuje na sto poglavij, v katerih večinoma očetovsko neguje rane bralcev, ko jih poziva, naj bodo stanovitni v strašnih nezgodah in se kažejo potrpežljivi v skušnjavah, ki so jih doletele.