Arhaična misel v dialogu z eksistencialno-fenomenološko psihiatrijo

Borut Škodlar, Jan Ciglenečki

Članek je bil izvorno objavljen v zborniku Začetki grškega mišljenja, ured. F. Zore in J. Ciglenečki, Ljubljana 2017, str. 273-303.Povzetek Članek v prvem delu povzema izsledke projekta »Parmenides«, ki raziskuje odnos med mističnimi in psihotičnimi izkustvi. Izsledki temeljijo na intervjujih s pacienti, ki so poleg polno izražene psihotične epizode doživeli tudi stanje, ki so ga sami opredelili kot močno mistično, duhovno ali religiozno doživetje. Raziskava je potekala ob branju Parmenidove pesnitve, s pomočjo katere so lahko pacienti prepoznavali in opisovali svoja izkustva. Drugi del članka poskuša izsledke te...

Modrost izročil(a)

Milosav Gudović, Jan Ciglenečki

Spremna beseda k delu Sophia perennisMnoge človeške skupnosti svojo kolektivno identiteto utemeljujejo na zgodbi o Modrosti. Težko bi zanikali, da se vse velike kulture, ki jih poznamo, začenjajo s sklicevanjem na izročilo starodavnih modrecev. Nobene misli si ne bi mogli zamisliti brez povratka na tisto, kar so pred nami rekli drugi, kar nam je bilo iz­ročeno kot nekaj starodavnejšega in vrednejšega od dosežkov našega omejenega spoznavnega aparata. Tudi naša zahodna civilizacija ni v   tem pogledu nobena izjema: stari Grki so svojo veliko, za nas še vedno merodajno miselno zgodovino začeli s spominom na...

Orfični lističi in koščene tablice

Prev. Jan Ciglenečki

T. i. orfični lističi so drobne zlate tablice z navodili, ki jih mora duša pokojnika upoštevati ob vstopu v svet mrtvih. Kot grobni pridatki so bili odkriti širom grškega sveta, največ jih je bilo najdenih na območju južne Italije, odkriti pa so bili tudi v Tesaliji, na Kreti in drugod. Podlaga pričujočega prevoda je bila zbirka celotnega korpusa zlatih lističev, ki sta jo pripravila F. Graf in S. I. Johnston, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, New York 2007.1. Zlati listič iz Hiponiona (južna Italija) [Coll.: Riedweg B 10, p. 395; Pugliese Carratelli (2001), I A 1;...

Derveni papirus

Prev. Jan Ciglenečki

Derveni papirus je bil najden v bližini Soluna leta 1962, vendar pa je bil editio princeps objavljen šele leta 2006 v delu K. Tsantsanoglou, G.M. Parássoglou, T.Kouremenos (izd.), The Derveni Papyrus (Leo. S. Olschki Editore, Florence [series Studi e testi per il Corpus dei papiri filosofici greci e latini, vol. 13]), Firenze 2006. Derveni papirus je najstarejši ohranjen grški papirus z literarno vsebino, ki prinaša alegorično eksegezo orfične himne neznanega pisca iz 5. stol. pr. Kr. Besedilo je izjemnega pomena za razumevanje zgodovine grške religije, filozofije in literarne kritike. Papirus danes hranijo v arheološkem muzeju v...