O slikarstvu Mateja Metlikoviča

Ivan Štuhec

Umetniško ustvarjanje, ki je iskreno in pristno, je po definiciji participacija na Božjem stvariteljskem deju. Če se umetnik navdihuje pri Božji besedi, ki je zapisana v knjigi vseh knjig, potem je ustvarjanje toliko bolj deleženje na Božjih skrivnostih, ki so se manifestirale ali po stvarstvu, ali po Logosu ali po osebah Troedinega Boga. Slikarstva Mateja Metlikoviča ne moremo razumeti, če ga ne postavimo pod svod Božjega stvarjenskega, odrešenjskega in eshatološkega delovanja. Mateja od začetka njegove slikarske poti vznemirja kozmos kot neizčrpen vir navdiha, ki po...