Światło ikony w twórczości Adama Stalony-Dobrzańskiego

Anna Siemieniec

(Zdjęcia: Piotr Kłosek)Historia polskiej sztuki sakralnej XX w. zdaje się być zdeterminowana twórczością prof. Jerzego Nowosielskiego, malarza – ikonopisarza – teoretyka. Niekwestionowany jest jego wpływ na zainteresowanie problemami sacrum w malarstwie współczesnym. Nowosielski inspirowany sztuką i duchowością chrześcijańskiego Wschodu wpisał się niejako swoją twórczością w pewnego rodzaju pustkę, okres wyraźnego kryzysu sztuki sakralnej w Polsce. Przypomniał ikonę, która obecna była w świątyniach polskich od czasów średniowiecza, a od początku XX w. w Rosji oraz na Zachodzie Europy stała się...

The Light of the Icon in the Work of Adam Stalony-Dobrzański

Anna Siemieniec

(Photos: Piotr Kłosek)The history of 20th century Polish sacred art has been decisively influenced by the work of Prof Jerzy Nowosielski, painter, icon-writer, and theorist, who greatly contributed to the growing interest in the problem of sacrum in modern painting. Inspired by art and spirituality of the Christian East, Nowosielski’s creations filled a void left by a period of pronounced crisis of sacred art in Poland. He re-introduced the icon, which had been present in Poland’s sacred buildings since the Middle Ages and was again discovered in Russia and Western Europe at the beginning of the 20th century, as a revelation, a...