Psevdo – Hadewijch

PSEVDO-HADEWIJCH (HADEWIJCH III?) : Mengeldichten 25-29 Hadewijch, Mengeldichten, izd. Jan Van Mierlo, Antwerpen 1952, str. 133-142.(Prevedel Alen Širca)XXV. Begheric iets dats mi oncont;want in ontwetenne sonder grontVendic mi gheuaen in alre stont.ic waent menschen sen nie en verstont,so dat ghespreken mochte sijn montWaer hi grondet die diepe slont.Jc en wille mi meneghen niet men henDie omme loen dienen ocht omme ghewen.Vraghet mi iemant waer dat ics ben,Ic segghe hem ic en weets meer no mijn;Want niet bat en caent ghetonen mijn sin,Dan een...