Enigma

Gregor Podlogar

JESENSKI VETER Noč. Nič z druge strani posluša šumenje krošenj v jesenskem vetru.AUTUMN WIND Night. Nothingness from the other side listens to the rustling of treetops in the autumn wind.* * *Piski vlaka v daljavi. Živali v zavetju. Hitro naraščanje vode v potoku. Enakomerno kapljanje se razprostira skozi dan kot mantre.Train whistling in the distance. Animals in shelter. Water rising rapidly in the stream. A steady dripping spreads through the day like mantras.* * *Tema, posuta z listjem. V daljavi luč ulične svetilke. ...