Pridiga 51

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 51. PRIDIGA Haec dicit Dominus: honora patrem tuum etc.To pravi Gospod: Spoštuj svojega očeta itn. (2 Mz 20,12)Te besede, ki sem jih povedal po latinsko, so zapisane v evangeliju. Govori jih naš Gospod, in v prevodu se glasijo: “Spoštuj svojega očeta in mater” (2 Mz 20,12). In še drugo zapoved izreka Gospod, naš Bog: “Ne želi dobrine svojega bližnjega, ne hiše ne posestva ne česarkoli, kar je tvojega bližnjega” (prim. 2 Mz 20,17). Tretji odlomek je tisti, ki pripoveduje o tem, kako je prišlo k Mojzesu ljudstvo in govorilo: “Ti govori z nami, kajti mi ne moremo poslušati...

Pridiga 48

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 48. PRIDIGA[1] Neki učitelj pravi: »Vse enake stvari se ljubijo in med seboj zedinjajo, vse neenake stvari pa bežijo druga pred drugo in se sovražijo.«[2]     Neki učitelj (nadalje) pravi, da ni nič tako neenakega, kot sta neenaka nebo in zemlja. Zemlja je v svoji naravi začutila, da je daleč od neba in da (mu) je neenaka. Zato je pred nebom zbežala na najspodnejše mesto in je negibljiva, da se ne bi približala nebu. Nebo pa je v svoji naravi zaznalo, da je zemlja zbežala pred njim in zavzela najspodnejše mesto. In zato se nebo tako sceloma in plodno izliva na zemeljsko kraljestvo: učitelji...

Pridiga 39

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 39. PRIDIGAIustus in perpetuum vivet et apud dominum est merces eius  etc.Pravični bo živel vekomaj in pri Gospodu je njegovo plačilo itn. (Mdr 5,16)Danes pri branju Svetega pisma[1] beremo besede, ki se glasijo takole: “Pravični bo živel vekomaj” (Mdr 5,16).   Ob priložnosti sem že razložil, kaj je pravičen človek; zdaj pa bom to poskusil pojasniti v drugem pomenu: pravičen je človek, ki je upodobljen in prepodobljen v pravičnost <in die gerehtikeît îngebildet und übergebildet ist>. Pravični živi v Bogu in Bog v njem, kajti Bog se rojeva v pravičnem in pravični v...

Pridiga 22

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 22. PRIDIGA[1]Ave, gratia plena.Zdrava, milosti polna. (Lk 1,28)Te besede, ki sem jih povedal po latinsko, stojijo v svetem evangeliju in po naše pomenijo toliko kot: “Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj” (Lk 1,28). “Sveti Duh bo prišel od zgoraj dol, z najvišjega prestola, in vate bo prišel od Luči večnega Očeta” (prim. Lk 1,35; Jak 1,17; Mdr 18,15).   Iz tega moramo spoznati troje. Prvič: nizkost angelske narave. Drugič: da se je angel spoznal za nevrednega, da bi Božjo Mater imenoval z imenom. Tretjič: da angel teh besed ni rekel le njej, ampak zelo veliki...

Pridiga 21

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 21. PRIDIGA[1]Unus deus et pater omnium etc. En Bog in Oče vseh itn. (Ef 4,6)Po latinsko sem povedal besede, ki jih izreka sveti Pavel v pismu (Efežanom): “En Bog in Oče vseh, ki je blagoslovljen nad vsemi in prek vseh in v nas vseh” (Ef 4,6). Druge pa jemljem iz evangelija. Gospod tam pravi: “Prijatelj, povzpni se više, pomakni se navz­gor” (Lk 14,10).   V prvem berilu, ko Pavel pravi: “En Bog in Oče vseh”, zamolči besedo, ki vsebuje predrugačenje <anderunge>.[2] Ko pravi “en Bog”, s tem misli, da je Bog Eno v sebi samem in da je ločen od...

Pridiga 20b

Mojster Eckhart (prev. Gorazd Kocijančič)

 20b. PRIDIGAHomo quidam fecit cenam magnam.Neki človek je pripravil veliko večerjo. (Lk 14,16)“Neki človek je pripravil večerjo, veliko pojedino”. Kdor pripravlja pojedino zjutraj, povabi najrazličnejše ljudi; k večerji pa povabimo pomembne in ljube ljudi ter zaupne prijatelje.      Danes v krščanskem svetu obhajamo dan večerje, ki jo je naš Gospod pripravil svojim učencem, svojim zaupnim prijateljem, ki jim je dal v jed svoje sveto telo. To je prvo.   Nadaljnji smisel večerje pa je tale: preden nastopi večer, morata obstajati jutro in poldan. Božja luč vzide v duši in...