Agora

Marijan Krivak

I kršćani su ljudi.Doista, ova »humanizirajuća« odrednica nije tek verbalna provokacija.Biti čovjekom znači – osim biti nalik Bogu – biti i »odvratnim, pohlepnim, korumpiranim, u sebi rascijepljenim ljudima« (A. Nikolaidis, Homo Sucker, 2009.).Jer, težnja da se čovjek što više približi božanskome najčešće završava obratom.U tom se nastojanju ono ljudsko, zapravo, vrlo često približuje onom zvjerskom. No, biti zoon politikon (Aristotel), već je nešto mnogo važnije za konstituiranje »ljudskosti sàme«. Politički se čovjek susreće s drugima na trgu, središtu polisa. Tome je, pak, trgu, od...