Shestov’s and Levinas’ fear

Gorazd Kocijančič

SummaryThe article attempts to analyse the text by Emanuel Levinas focussing on Shestov’s book “Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto)”, published in 1937 in Revue des études juives, II, July-December 1937, no. 3, pp. 139-141. It is argued that this text by Levinas reveals some basic tenets of Shestov’s and his own thought – and therefore also post-modern thought in general. It is further claimed that the grounding of Levinas’ objection to Shestov’s thought – his “fear” – could be summarized in the thesis that in his opinion philosophy could not be abandoned to the wild...

Šestovov in Lévinasov strah

Gorazd Kocijančič

Naslov našega kolokvija – »breztemeljnosti« – s pomembno Šestovovo besedo gotovo ne meri le na njegovo zgodovinsko samorazumevanje, ampak kaže na bližino njegovega mišljenja pomembni značilnosti postmodernosti, namreč takšni artikulaciji diskurzov (tako v filozofiji in literaturi kot v religiji), ki izgublja svoje jasno prepoznavne meje in med seboj razpira diskurze, ker jim njihova najgloblja identiteta v radikalni samorefleksiji postaja vprašljiva.To bližino je očitno prepoznal Emmanuel Lévinas, eden najpomembnejših postmodernih mislecev. Francoski filozof se je v kratkem zapisu o Šestovovi knjigi Kierkegaard et la...