Razmišljanje o smislu življenja in trpljenja v današnji družbi ob spodbudah Janeza Janžekoviča

Ema Alič

»Nikoli nismo posumili, da naše strasti ne stremijo toliko za potrebo, ki jo je treba zadovoljiti, kolikor za smislom, ki ga je treba razkriti.« (Galimberti 2009, 80)POVZETEKV članku se soočimo z Janžekovičevim razmišljanjem o smislu življenja. Smisel človekovega življenja je biti dober človek. Dober je tisti, ki teži za resničnim dobrim. Odkrivamo tudi smisel trpljenja: ko gre za vprašanje smiselnosti vsakdanjega napora in trpljenja, ki nam ga povečuje naša zavest. Človek, ki veruje v posmrtno življenje, lahko najde tudi smisel razumsko nerazložljivega trpljenja. Za kristjane trpljenje postane odrešujoče....