Nikodemov uvod: Diadoh iz Fotike

Nikodem (prev. Gorazd Kocijančič)

Naš oče sveti Diadoh, ki je bil škof Fotike v starem ilirskem Epirju, je živel v starih časih, pred sedmim stoletjem; to lahko sklepamo na osnovi spisov svetega Maksima, v katerih so omenjena Diadohova poglavja. Da je bil moder mož, sijajen v delovanju in motrenju, se lahko pouči, kdor koli to želi, če prebere to razpravo, ki se nam je ohranila in jo je napisal odlično, z ljubeznijo do modrosti, ki izhaja iz dolgotrajne izkušnje in z božanskimi vzponi v srcu. Delo je razdelil na 100 poglavij in v njih z vso natančnostjo razkril tako rekoč najgloblje skrivnosti molitvene kreposti; vanje je nadalje gosto vtkal besede Svetega...