Ciceronov Katon Starejši – o starosti ali o prehodu od telesnih moči do duhovnih odlik

Polonca Zupančič

 Breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum. »Tudi kratko odmerjen čas je dovolj dolg za dobro in pošteno življenje«. (Ciceron, O starosti, 70)POVZETEKV prispevku želim predstaviti Ciceronovo pozno delo Cato Maior de senectute oziroma Katon Starejši: pogovori o starosti, kot je naslovljen pred kratkim izdani slovenski prevod tega latinskega dela. V tem spisu kot glavni lik nastopa rimski politik in govornik Katon Starejši, znan tudi kot zavzet patriot in zastopnik pisanja v latinskem jeziku. Kot pove že sam naslov, je tema pogovora starost in njene tegobe – Katon v...