Filozofija kot fenom...

Fridolin Wiplinger (prev. Branko Klun)

Filozofija je pravzaprav zgolj filozofiranje, tj. se vrši samó kot to in v njem. Toda filozofirati ne pomeni niti snovanja miselnih konstrukcij na temelju nekakšnih domislekov ali intuicij – pa naj bodo te konstrukcije urejene v še tako strog sistem, ki se ga zgradi iz imanentnih...

Philocafe – Pogovor o budizmu in mistiki

Karl Obermayer, Branko Klun

Karl Obermayer: Pogovor o budizmu in mistiki z Brankom Klunom (Posnetek iz philocafeja, posvečenega temi »Mistika?«)/Mysticism? Live recording (MP3 file in German and Slovene) from Philocafe in Ljubljana)Philocafe – Karl Obermayer In Branko Klun – Pogovor O Budizmu In Mistiki by Kud Logos on ...

Duh zena, duh začetništva (odlomki)

Shunryu Suzuki

ZAČETNIŠKI DUH „V duhu začetnika je veliko možnosti, pri strokovnjaku jih je le malo.“ Ljudje pravijo, da je težko prakticirati zen, toda napačno razumejo, zakaj. Ni težko zato, ker je naporno sedeti v drži s prekrižanimi nogami ali doseči razsvetljenje. Težko je zato, ker je naporno ohranjati svojega duha in svojo prakso čisto v izvornem pomenu. Ko je zen prišel na Kitajsko, se je razvil v zelo različne smeri, obenem pa je postajal vse bolj nečist. Toda ne želim govoriti o kitajskem zenu in tudi ne o zgodovini zena. Hočem vam pomagati, kako bi obvarovali...