The Great and Final Struggle of Lev Shestov

Boris Šinigoj

From Daring Uncoverings of the Groundlessness of Thought to Tremendous Revelations of DeathWhat is philosophy? And what is its task?Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde:il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.Blaise Pascal1In his paper entitled “In Memory of a Great Philosopher,”2 Lev Shestov provides some valuable information about his encounters with the founder of modern phenomenology, Edmund Husserl. Although Husserl strived to present philosophy as a strict science based on cognitive principles and the self-evidences of reason, which Shestov always strongly opposed, the two...

Veliki in poslednji boj Leva Šestova

Boris Šinigoj

Od drznih razkritij breztalnosti mišljenja do strašnih razodetij smrtiKaj je filozofija? In njena naloga?Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde:il ne faut pas dormir pendant ce temps-là.Blaise Pascal1 Lev Šestov nam je v članku »V spomin na velikega filozofa«2 ohranil dragoceno pričevanje o srečevanjih z utemeljiteljem sodobne fenomenologije Edmundom Husserlom. Čeprav si je Husserl prizadeval za filozofijo kot strogo znanost, zasnovano na spoznavnih zakonitostih in samorazvidnostih razuma, čemur je Šestov vselej ostro nasprotoval, sta se iskreno spoprijateljila že ob prvem srečanju na filozofskem...

Zgodba o lutnji

Boris Šinigoj

Predavanje na festivalu v KastorijiDame in gospodje, dragi prijatelji in kolegi, αγαπητοι φιλοι,v čast mi je, da smem predstaviti kratko predavanje na četrtem kitarskem festivalu ASEG v Kastoriji. Rad bi se zahvalil profesorju Janisu Paleodimopulosu, Centru bizantinske umetnosti v Kastoriji, Šoli za izdelovanje tradicionalnih glasbil in Mestni hiši Kastorije za gostoljublje in seveda vsem vam, ki ste prišli na našo predstavitev. Dovolite, da se najprej predstavim. Sem poklicni glasbenik in filozof. Zadnjih dvajset let se posvečam obsežnemu raziskovanju na področju zgodnje glasbe za lutnjo in sorodna...

Morska / Marina

Blanca Andreu

Videla sem te, ocean,jezdila sem tena hrbtu violineiz zglajenega lesa,na upognjenem žrebičkučešnjeve barvein ti si bil, ocean,livadamodre travev valovanju.Kakor da si bilsámo pozabljenjesem te obiskalaocean,vladar voda,globoko zrcalo nebes,in v tvojih večnih penastih resah sem uzrla modra žita in rože tišine.________________________Te he visto, océanote he galopadoa lomos de un violínde madera pulidade un potro alabeadodel color del cerezoy eras, océanoun pradode hierba azulen movimiento.Como...