• Mestece Kazimierz Molji jejo volno Pajki packajo platna  Iz vrbovja plete naslanjače stari Anton, gospod (Vsem daje darila ko ima god)  Grem zračit magazin da ne bi zbirka propadla Os Zemlje škriplje in samostanska vrata