Pesmi

Bohdan Zadura

Mestece Kazimierz Molji jejo volno Pajki packajo platna  Iz vrbovja plete naslanjače stari Anton, gospod(Vsem daje darila ko ima god)  Grem zračit magazin da ne bi zbirka propadlaOs Zemlje škriplje in samostanska vrata Jesen je že Oreh je udaril ob tlaGlej čez vrt nese oče gvardijan Otroke vesolja von Dittfurtha HoimaraKazimierz Mole jedzą zapaski Pająki pstrzą płótnaPan Antoni fotele wyplata z wikliny(Wszystkim daje prezenty gdy ma imieniny)Magazyn idę wietrzyć aby zbiór nie zbutwiałOś Ziemi skrzypi i klasztorna furtaOrzech pod stopy mi spada Już...