Zelo koristna razprava za igumana Leontija o svetih očetih, ki so živeli v puščavi Sketis, in o razločevanju

Kasijan Rimski (prev. Benjamin Bevc)

Obvezo, ki sem jo dal[1] preblaženemu škofu Kastorju, da opišem življenje svetih očetov in njihov nauk, sem deloma poravnal s spisi o samostanskih pravilih in o osmih zlih mislih, ki sem jih (naslovil) nanj, zdaj pa sem sklenil, prečastiti Leontij, da to obvezo v celoti izpolnim. Odkar sem izvedel, da nas je omenjeni škof zapustil in se preselil h Kristusu, sem menil, da moram dopolniti preostalo pripoved in jo poslati tebi, ki si ga nasledil v kreposti in, z Božjo (pomočjo), v skrbi za samostan.Ko sva torej jaz in sveti German, ki je bil od zgodnje mladosti moj duhovni prijatelj v šolah, v vojaški službi in v samotarskem...

Zoper krivoverstva

Irenej Lyonski

Prevod in uvod Benjamin Bevc Za razumevanje krščanstva je temeljnega pomena pojem izročila ali tradicije. V začetku krščanstva namreč stoji oseba-dogodek Jezusa Kristusa, vsa nadaljnja zgodovina pa je zaznamovana s predajanjem te odrešilne izkušnje iz roda v rod. Tako v Prvem pismu Korinčanom, napisanem okoli leta 54, apostol Pavel pravi: »Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil.«[1] Pavel korintsko skupnost spominja na izročilo, ki jim ga je ustno predal. To ustno izročilo prve krščanske skupnosti je bilo sčasoma zapisano in zbrano v zbirki spisov, ki jo imenujemo »Nova zaveza«. Kljub kodifikaciji...