Benet iz Canfielda in vprašanje slovenske baročne mistike

Alen Širca

Henri Bremond, sloviti francoski literarni zgodovinar, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, v svojem monumentalnem delu o mistični literaturi v novoveški Franciji Histoire littéraire du sentiment religieux en France (Literarna zgodovina religioznega občutja v Franciji) govori o neki izjemni figuri francoske mistike kot utemeljitelju »francoske šole« duhovnosti oziroma kar o »mojstru mojstrov samih«.[1] In ta figura ni Francoz, temveč Anglež: kapucin Benet iz Canfielda.Najprej nekaj besed o življenju in delu tega »pozabljenega« mistika, ki bi ga lahko mirno postavili ob bok španskim klasičnim mistikom.[2]Benet...