Gli altri Balcani

Petar Jevremović

La parola sintomo, in tutti – o quasi tutti – i suoi significati più volte intrecciati, richiama qualcosa che fondamentalmente non è riconosciuto, qualcosa di sconosciuto, represso, più precisamente qualcosa che (dal punto di vista di un soggetto cosciente) viene percepito come ostile, intruso, come vergognoso e, solo per questo, come qualcosa che può essere più o meno pericoloso per il narcisismo del soggetto.Sarò concreto: i Balcani sono un sintomo. Il sintomo dell’Europa. Il sintomo dell’Europa civile, prospera e benestante, dell’Europa dei diritti umani. In una parola – della nuova Europa che, come...

Drugi Balkan

Petar Jevremović

Reč simptom, u svim svojim (ili bar nekim od njih) višestruko isprepletenim registrima značenja, upućuje na nešto u osnovi nepriznato, na nešto nepoznato, potisnuto, tačnije na nešto što je (sa stanovišta svesnog subjekta) manje ili više doživljeno kao hostilno, intruzivno, kao zazorno, te, samim tim, kao nešto manje ili više povredljivo za narcizam subjekta.Biću konkretan: Balkan je simptom. Simptom Evrope. Simptom Evrope – prosvećene Evrope, Evrope blagostanja i prosperiteta, Evrope ljudskih prava, jednom rečju nove Evrope – Evrope koja, naizgled, tako mnogo drži do sebe, do svoje savesti i do svog...

Drugi Balkan

Petar Jevremović

Beseda simptom, v vseh ali vsaj v nekaterih od njenih večkratno prepletenih pomenov, kaže na nekaj, kar je v temelju nepriznano, nepoznano, potlačeno, ali točneje, na nekaj, kar zavestni subjekt doživlja kot bolj ali manj sovražno, vsiljeno, kot sramotno in, samo zaradi tega, kot nekaj, kar je bolj ali manj nevarno za njegov narcizem.Bom konkretnejši: Balkan je simptom. Simptom Evrope. Simptom civilizirane Evrope, Evrope blagostanja in razcveta, Evrope človekovih pravic, z eno besedo: nove Evrope. Evrope, ki na prvi pogled tako močno skrbi zase, za svojo zavest, za svojo moralno podobo, za svoje ustanove in svojo kulturo....