Sam na svetu (iskušenja atoskog monaha)

Pavle Rak

Prolog Ne hvali ono što sam nisi video, a o onome o čemu si čuo, o tome ne govori kao da si video. (Ava Isaija) Ako ko napiše više nego što je napisano u knjizi iz koje prepisuje, treba da bude kažnjen suhojadenijem. (Iz tipika Studitskog manastira)Ovo je knjiga o monaštvu. O životu mirisnom, svetlom, punom truda i tihe radosti, poverenja i nadanja, tegobe svakodnevnog podmetanja pleća i mira zvezdanih noćnih bdenja – koji se vodi pod krilom anđela svetlosti. O životu smrdljivom i mračnom, punom suza i zluradog smeha, teskobe i gordosti, mučnine svakodnevne ...