Zakramentalna arhitektura Dostojevskega

Urša Zabukovec

O knjigi Nikolaja Nejčeva Skrivnostna poetika F. M. Dostojevskega (Николай Нейчев: Ф. М. Достоевски – Тайнствената поетика. Пловдив, 2001.)Nasloviti knjigo o Dostojevskem „poetika“ je po objavi slavne Bahtinove monografije drzno dejanje; avtor mora biti trdno prepričan, da je njegova študija ključnega pomena za dostojevskologijo, da pravzaprav zamenjuje bahtinsko vizijo z ustreznejšo interpretacijo in tako uvaja novo paradigmo na tem področju. Marsikateri sodobni poskus je blizu temu, denimo Poetika Dostojevskega madžarskega raziskovalca E. Kovacsa, še prodornejši pa je...