Religiozno izkustvo in apofatični elementi pri Vladimirju Truhlarju

Milan Žust

(Predavanje na Mednarodnem posvetu »V dnevih šumi ocean«. Poezija, teologija in religiozno izkustvo ob 25. obletnici smrti in 90. obletnici rojstva Vladimirja Truhlarja, v Gorici, 6. decembra 2002) V središču življenja, poezije, misli in vseh dejavnosti jezuita Vladimirja Truhlarja[1] (1912-1977), je izkustvo Kristusa, osebno srečanje z Njim, ki je edini dal pravi smisel njegovi duhovni in intelektualni poti. To religiozno izkustvo, ki ga lahko imenujemo tudi “duhovno” ali “mistično”[2], to intimno srečanje z njegovim Stvarnikom in Odrešenikom, ga je tako zelo...