Razveseljiv dosežek domačega potopisja

Andrijan Lah

(Pavle Rak: Zlati ptič na kobrini glavi. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2002, 225 strani)Da Pavle Rak (rojen 1950 v Beogradu) ni le občasen popotnik, ampak je popotništvo njegov življenjski stil, priča zapis na platnici njegove knjige Zlati ptič na kobrini glavi. Tam preberemo med drugim: »Živim med Kranjem, Parizom, Peterburgom, Atosom in Beogradom«. Lahko bi rekli, da je avtor razpet med Zahodom in Vzhodom, le da se nekoliko bolj nagiba na Vzhod. O tem nas med drugim potrjujejo avtorjevi popotni zapiski, katerim je Vzhod dal tudi naslov (Zlati ptič na kobrini glavi). ...