Benet iz Canfielda in vprašanje slovenske baročne mistike

Alen Širca

Henri Bremond, sloviti francoski literarni zgodovinar, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, v svojem monumentalnem delu o mistični literaturi v novoveški Franciji Histoire littéraire du sentiment religieux en France (Literarna zgodovina religioznega občutja v Franciji) govori o neki izjemni figuri francoske mistike kot utemeljitelju »francoske šole« duhovnosti oziroma kar o »mojstru mojstrov samih«.[1] In ta figura ni Francoz, temveč Anglež: kapucin Benet iz Canfielda.Najprej nekaj besed o življenju in delu tega »pozabljenega« mistika, ki bi ga lahko mirno postavili ob bok španskim klasičnim mistikom.[2]Benet...

Himne o veri 81-82

Efrem Sirski

O biseruHimna 81IV enem od dni biservzel sem bratje moji, videl sem v njem skrivnostiotroke kraljestva, podobe in likete vzvišenosti. Postal je vrelecin pil sem iz njega skrivnosti Sina.Odpev: Blagoslovljen bodi tisti, ki je z biserom primerjal kraljestvo na višavah.IIPoložil sem ga, bratje moji, na dlan svoje roke,da bi ga preiskal. Ko sem ga zrl iz ene strani: nastala so obličjaz vseh strani, preiskovanje Sina,ki je nedostopen, saj je ves luč.IIIV tej presojnosti videl sem Presojnega,ki ga ni moč zamegliti; in v njegovi...

Psevdo – Hadewijch

PSEVDO-HADEWIJCH (HADEWIJCH III?) : Mengeldichten 25-29 Hadewijch, Mengeldichten, izd. Jan Van Mierlo, Antwerpen 1952, str. 133-142.(Prevedel Alen Širca)XXV. Begheric iets dats mi oncont;want in ontwetenne sonder grontVendic mi gheuaen in alre stont.ic waent menschen sen nie en verstont,so dat ghespreken mochte sijn montWaer hi grondet die diepe slont.Jc en wille mi meneghen niet men henDie omme loen dienen ocht omme ghewen.Vraghet mi iemant waer dat ics ben,Ic segghe hem ic en weets meer no mijn;Want niet bat en caent ghetonen mijn sin,Dan een...

Pesmi iz »Brevirja« in zapuščine

Rainer Maria Rilke

Ti Mrak, iz katerega izviram, Ljubim te bolj kot plamen, Ki zamejuje svet, Vtem ko sveti Za kateri koli krog Iz katerega nobeno bitje o njem ne ve.Toda Mrak vse drži: Podobe in plamene, živali in mene, Kakor nagrabi, Ljudi in moči –In je lahko: velika sila Se zgane v mojem sosedstvu.Verujem v Noč.*Ti si šušteče Osajeni, Na vseh pečeh široko spiš. Vedenje je le v času. Ti si temno Nezavedno Od večnosti do večnosti.Ti si Proseči in Tesnoba, Ki vsem stvarem težiš pomen. Ti si Zlog v pesmi, Ki se venomer v nuji Močnih glasov drhteče...