Islamska estetika in poetika Korana

Sami Al - Daghistani

Pričujoči članek preučuje islamsko estetiko in pojem Korana kot literarnega fenomena. Branje svetega teksta in njegovo literarno-estetsko vrednost še danes priznavajo ključni arabski mojstri žlahtnih besed in poezije. Srž Korana je njegov kod – arabski jezik in njegov filozofski pomen, ki pa se skozi obdobje islamskega pesništva potrjuje njegova literarna moč, in islamska estetika nasploh, kot spoj umetniške besede s teološko mislijo.Pomen (pesniške) besede pri starih Arabcih je nepretrgoma povezan s prihodom islama, ki pa se od »starega obdobja« tudi odločno razlikuje. Predmet preučevanja je stara arabska poezija in...

O ikoni / On icon

Petar Jevremović

Ob razstavi del Srđana Radojkovića / Inspired by the art exhibition of Srđan Radojković (English translation below)Pretekli advent in precejšnji del božičnega časa so bila v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu (večji formati) in v Finžgarjevi galeriji trnovskega župnišča (manjši formati) razstavljena dela srbskega slikarja in diakona pravoslavne cerkve Srđana Radojkovića. Tekst Petra Jevremovića o ikoni je spremna beseda v katalogu Vzhodno izročilo, ki je izšel ob razstavi (KUD LOGOS, 2011). У самој природи обреда – сваког обреда, самим тим и оног...

Der Einzige und sein (künstlerisches) Werk

Gorazd Kocijančič

Zur hypostatischen Theorie der Rede über die KunstVideo:Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal

Diskurz in suverenost forme

Jožef Muhovič

O virih neznanske moči izgovorljivega Video:Intervju z Jožefom Muhovičem Video:Zbornik : Über das Geistige in der Kunst – zum zweiten Mal