Share

Projekt Filokalija

KAZALO

 

Slovenski Filokaliji na pot …

Uvodna besedila


Filokalija


Nikodem Svetogorec: Predgovor (prev. G. Kocijančič)

(ps.) Sv. Anton Veliki

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Spodbude o človeški nravi in dobrem načinu življenja, v 170 poglavjih (prev. Jan Ciglenečki)

Sv. Izaija Puščavnik

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O varovanju uma, 27 poglavij (Anja Eržen)

Evagrij Samotar

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Osnove samotarskega življenja: kako se je treba posvečati askezi in tišini (prev. Gorazd Kocijančič)
 2. O razločevanju strasti in misli, 23 poglavij (prev. Gorazd Kocijančič)
 3. Iz besedil o treznoumju (prev. Gorazd Kocijančič)
 4. O molitvi, 153 poglavij (prev. Gorazd Kocijančič)

Sv. Janez Kasijan Rimski

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Razprava za škofa Kastorja, o sedmerih zlih mislih, požrešnosti, nečistovanju, lakomnosti, jezi, žalosti, duhovni naveličanosti, domišljavosti in napuhu (prev. Benjamin Bevc)
 2. Zelo koristna razprava za igumana Leontija o svetih očetih, ki so živeli v puščavi Sketis, in o razločevanju (prev. Benjamin Bevc)

Sv. Marko Asket

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O duhovni postavi: 200 poglavij (prev. Jasna Hrovat)
 2. O tistih, ki mislijo, da dosegajo opravičenje s (svojimi) deli: 226 poglavij (prev. Jasna Hrovat)
 3. Pismo samotarju Nikolaju (prev. Jasna Hrovat)

Sv. Hezihij Prezbiter

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O treznoumju in kreposti, duši koristna in odrešilna razprava v 203 razločenih poglavjih (prev. Ksenja Geister)

Sv. Nil Asket

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Asketska razprava, nadvse potrebna in koristna

Sv. Diadoh, škof Fotike

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Deset opredelitev (prev. Jasna Hrovat)
 2. O duhovnem spoznanju in razločevanju, asketska razprava, razdeljena na 100 poglavij (prev. Ksenja Geister in Jasna Hrovat)

St. Janez s Karpatosa

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Tolažilna razprava za samotarje v Indiji, razdeljena na 100 poglavij o prenašanju skušnjav (prev. Jasna Hrovat)
 2. Asketska in zelo spodbudna razprava, ki dopolnjuje število stotih poglavij (prev. Jasna Hrovat)

Sv. Teodor, škof Edese

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Sto poglavij, zelo koristnih duši (prev. Jasna Hrovat)
 2. Spis o motrenju (prev. Jasna Hrovat)

Sv. Maksim Izpovedovalec

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Štiri stotice poglavij o ljubezni (prev. Gorazd Kocijančič)
 2. Stotici poglavij o bogoslovju in ojkonomiji učlovečenja Božjega Sina (napisano za Talasija) (prev. Gorazd Kocijančič)
 3. Različna teološka in ojkonomska poglavja in o kreposti ter nekreposti (prev. G. Kocijančič)
 4. Kratka razlaga očenaša (prev. Gorazd Kocijančič)

Talasij Libijec

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O ljubezni, samoobvladovanju in načinu življenja, skladnim z umom (napisano za Pavla Prezbitra) (prev. Jasna Hrovat)

Sv. Janez Damaščan

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Koristna in čudovita razprava o vseh krepostih in grehih (prev. Bogomir Trošt)

Aba Filemon

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Zelo koristna razprava (prev. Matjaž Grčar)

Sv. Teognost

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O delovanju, motrenju in duhovništvu (prev. Bogomir Trošt)

Sv. Filotej Sinajski

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. 75 poglavij o treznoumju (prev. Ksenja Geister, redakcija prevoda G. Kocijančič)

Sv. Elija Prezbiter

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Gnomična antologija resnih filozofov (prev. Ksenja Geister in Gorazd Kocijančič)
 2. 140 spoznavalskih poglavij (prev. Ksenja Geister)

Teofan Samotar

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Lestev, ki prek desetih stopnic vodi človeka v nebesa (prev. Gašper Kvartič)

Sv. Peter Damaščan

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Knjiga I: Zaklad Božjega spoznanja (prev. Ksenja Geister)
 2. Knjiga II: 24 razprav (prev. Ksenja Geister)

Makarij Egipčanski

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Duhovne homilije (prev. Ksenja Geister)

Sv. Simeon Novi Teolog

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

153 praktičnih in teoloških poglavij (prev. Gašper Kvartič)

Niketas Stethatos

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Prva stotica: praktična poglavja
 2. Druga stotica: naravoslovna poglavja o očiščenju uma
 3. Tretja stotica: gnostična poglavja o ljubezni in izpopolnitvi življenja

Teolept, metropolit Filadelfije

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Razprava, ki pojasnjuje skrito delovanje v Kristusu in na kratko kaže napor samotarske zaobljube
 2. Devetdeset poglavij o samotarski zaobljubi

Nikefor Samotar

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Izjemno koristna razprava o treznoumju in varovanju srca (Anja Eržen)

Sv. Gregor Sinajski

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. 137 zelo koristnih poglavij o zapovedih, naukih, grožnjah in obljubah, nadalje o mislih, strasteh, tišini in molitvi
 2. Druga poglavja
 3. Natančno pojasnilo o tišini in molitvi, nadalje o znamenjih milosti in zablode; kakšna je razlika med (duhovno) toploto in delovanjem in o tem, da brez vodnika (v nas) zlahka pride zabloda: 10 poglavij
 4. O tišini in dveh načinih molitve: 15 poglavij
 5. O tem, kako mora tisti, ki se posveča molitvi, sedeti v tišini in ne hitro vstajati
 6. O tem, kako je treba izrekati molitev: 7 poglavij

Sv. Gregor Palamas

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta (prev. Jan Dominik Bogataj)

 1. (Spis) za Ksenijo, najčastitljivejšo izmed monahinj
 2. Dekalog Postave, ki jo je dal Kristus
 3. Izbor iz razprave V zagovor tistih, ki se sveto prizadevajo za tišino (srca)
 4. Tri poglavja o molitvi in čistosti srca
 5. 150 naravoslovnih, etičnih in praktičnih poglavij
 6. Svetogorska izjava v zagovor tistih, ki si sveto prizadevajo za tišino (srca)

Kalist in Ignacij Ksantopulos

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Metoda in kánon …, 100 poglavij
 2. Ethikón
 3. Kalistova poglavja o molitvi: 24 poglavij
 4. Manjkajoča Kalistova poglavja o molitvi

Kalist Telikudes

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O hezihastičnem opravilu

Izbor iz svetih očetov o molitvi in pozornosti

Kalist Katafigiot

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O zedinjenju z Bogom in motrilnemu življenju: kar se je ohranilo iz sklepajočih in nadvse vzvišenih poglavij

Simeon, nadškof Tesalonike

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. O sveti in pobožujoči molitvi
 2. Da morajo vsi kristjani, tako posvečeni in samotarji kot laiki vsaj določen čas po svojih močeh
  moliti v Jezusovem imenu

Anonim

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Čudovita razprava o besedah božanske molitve, tj. »Gospod Jezus Kristus, Sin Božji, usmili se me«
 2. Razlaga (molitve) »Gospod, usmili se«

Simeon Novi Teolog

– Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Razprava o veri in nauku (prev. Gašper Kvartič)
 2. O treh načinih molitve (prev. Gašper Kvartič)

Gregor Sinajski

Nikodemov uvod

– Uvod O. Clémenta

 1. Kako mora vsakdo izrekati molitev

Iz življenja našega svetega očeta Maksima Kapsokaliba

Iz življenja svetega Gregorja (Palamasa), nadškofa Tesalonike, čudodelnika: da morajo vsi kristjani nenehoma moliti


Dodatki


Maksim Izpovedovalec

 1. Pismo o ljubezni Janezu Kubikulariju (3. pismo) (prev. Gorazd Kocijančič)
 2. Mistagogija (prev. Gorazd Kocijančič)
 3. Asketski pogovor (prev. Gorazd Kocijančič)