Share

Revija Logos, letnik 2018

Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

 

PREVODNA POEZIJA

Kiki Dimula: Točka prepoznave (prev. Lara Unuk)

Julia Fiedorczuk: Psalmi (prev. Lara Unuk)

Dejan Ilić: Dolina Plistos (prev. Jana Unuk)

Pierre Jean Jouve: Izbor pesmi (prev. Zarja Vršič)

John Keats: Svetla zvezda (prev. Matej Venier)

Haris Psarras: Ikarov padec (prev. Lara Unuk)

Umberto Saba: Izbrane pesmi (prev. Matej Venier)

Anna Świrszczyńska: Bojim se ognja (prev. Jana Unuk)

 

AVTORSKA POEZIJA

Jernej Grlj: Cikel pesmi: tišina 

Neža Zajc: Zvezdni led 

Neža Zajc: Izbor pesmi

 

ANTIKA

Polonca Zupančič: Sanjski dialog z antiko (recenzija knjige Interpretacija sanj)

 

SREDNJI VEK

Al-Džahiz: Knjiga o živalih (prevod Nabil Al-Daghistani)

Raid Al-Daghistani: Knjiga duhovnih postajališč

Janez Krizostom: Komentar Matejevega evangelija (prev. Jan Dominik Bogataj)

Irenej Lyonski: Zoper krivoverstva (prev. Benjamin Bevc)

Gregor iz Nazianza: Tretji bogoslovni govor (prev. Vid Snoj)

Tamara Podlesnik: Pomen telesnosti pri religioznih ženskah srednjega veka: podobe telesnosti in hrane v poeziji Mechthild iz Magdeburga

 

NOVI VEK

Georgij Florovski: Ruska (religiozna) kultura na začetku 20. stoletja (prev. Simon Malmenvall)

Ilija Gajević: Kiber estetika v romanu Čelada groze Viktora Pelevina

Aleksandar Gatalica: Vélika vojna – odlomek (prev. Mateja Komel Snoj)

Pavle Rak: Majhni koraki, ki delajo zgodovino

Mark Sheridan: Koptsko meništvo (prev. Jan Dominik Bogataj in Janko Potisek)

Tomaž Šalamun: Pismo (objavila Katarina Šalamun Biedrzycka)

Boris Šinigoj: Afganistanska glasba

Boris Škodlar, Jan Ciglenečki: Arhaična misel v dialogu z eksistencialno-fenomenološko psihiatrijo

Fridolin Wiplinger: Filozofija kot fenomenologija izvornega izkustva (prev. Branko Klun)