Gregor iz Nazianza

Gregor iz Nazianza, Izbrane pesmi

9.00 €

Gregor iz Nazianza (ok. 329–390) je ob Baziliju Velikem in Gregorju iz Nise eden izmed trojice vélikih Kapadočanov. Bil je mojster prozne in pesniške besede. S krščansko vsebino je napolnil številne grške literarne zvrsti, zlasti govore in pisma, ter zapustil več kot sedemnajst tisoč verzov. Zaradi miselne pronicljivosti in globine je v vzhodni Cerkvi dobil vzdevek »Bogoslovec«, tako kot pred njim evangelist Janez in za njim samo še bizantinski duhovni pisec iz 10. oziroma 11. stoletja Simeon »Novi bogoslovec«.

Gregor Bogoslovec je prvi v jeziku Homerja in Platona pišoči pesnik krščanske pravovernosti, ki nam je znan po imenu in je za sabo pustil obsežen pesniški opus. Čeprav so ga občudovali takšni moderni pesniki, kot je Konstantin Kavafis, je kot pesnik začel pritegovati pozornost šele v zadnjih desetletjih, ko so se pojavile prve znanstveno-kritične izdaje in prevodi tako imenovanih Poemata arcana in nekaterih drugih njegovih pesmi. Pred nas zdaj stopa kot pesnik teolog, ki vztraja na sledi v razodevanju skrivajočega se Boga. Vendar se ne opira samo na razodeto besedo Svetega pisma, ampak v duhu Svetega pisma pesni naprej, pesni drzno, pesni tudi tako, da besedo sam skuje, sam spesni.

Slovenski izbor v celoti zajema Poemata arcana, tj. osem pesmi oziroma krajših pesnitev o krščanskih skrivnostih, o Očetu, Sinu, Svetem Duhu, svetu, Previdnosti, razumnih naravah, duši ter obeh zavezah in Kristusovem prihodu (grški naslov Tà apórrheta, ki se jih drži od bizantinskega komentatorja Niketasa Davida naprej, pomeni »Neizrekljivosti«), ob njih pa še nekaj najznačilnejših Gregorjevih pesmi. Opremljen je tudi z izčrpnimi razlagalnimi opombami in s spremno besedo.