Branko Klun

Onkraj biti. Biblični odmevi v postmoderni misli

9.00 €

Knjiga je prejela priznanje ARRS »odlični v znanosti« v letu 2014.

 

Ali se v sodobni filozofiji, ki jo pogosto označujemo kot postmoderno, nadaljuje moderni razsvetljenski projekt, ki je želel dokončno obračunati z religijo in ki še vedno zaznamuje prevladujoče družbeno mnenje? Knjiga Branka Kluna Onkraj biti. Biblični odmevi v postmoderni misli želi pokazati nasprotno in pritrjuje tezi, da smo v postmoderni misli priče »vračanju religije«, čeprav to vračanje ubira povsem nove poti in ne pomeni vrnitve k stari predmoderni metafiziki. Še več, v postmodernem obratu, ki ga zaznamuje odstavitev modernega subjekta in razširitev polja racionalnosti, lahko prepoznamo odločujoč vpliv biblične dediščine. V dialogu z misleci fenomenološke in hermenevtične provenience – zlasti s Heideggerjem, Levinasom, Marionom in Vattimom – avtor pokaže, kako se njihova kritika metafizike navdihuje v religiozni biblični tradiciji in znova aktualizira nikdar preseženo napetost med stebroma zahodne misli: med grško metafiziko z njenim idealom brezčasnosti in univerzalnosti ter bibličnim mišljenjem, ki ga bistveno določajo razsežnosti časa (zgodovine), singularnosti in medosebnega odnosa. Avtorju ne gre za zgodovinsko rekonstrukcijo te napetosti, temveč za globlje prepoznavanje tistih silnic, ki odzvanjajo v sedanjosti in določajo miselno obzorje sodobnega človeka. Relevantnost in aktualnost filozofskih analiz poskuša avtor predstaviti tudi pri konkretnih izzivih postmodernega časa: pri vprašanju etike in dialoga.