Werner Jaeger

Zgodnje krščanstvo in Grška paideia

9.00 €

Werner Jaeger je eno od osrednjih imen novega humanizma in klasične filologije 20. stoletja ter eden izmed največjih poznavalcev grškega filozofskega in zgodnjekrščanskega izročila, kar je najgloblje izpričal prav v delu Zgodnje krščanstvo in grška paideía.

Z njim je bistveno dopolnil in sklenil svojo monumentalno monografijo Paideía, v kateri je obravnaval grško pojmovanje paideíe kot temeljne vzgojenosti človekovega duha od homerske dobe prek klasičnega grštva do izteka helenizma. Zgodnje krščanstvo in grška paideía tako ni po naključju prvo njegovo delo, prevedeno v slovenski jezik, saj zaokrožuje življenjsko raziskovalno delo enega najvplivnejših sodobnih interpretov grške filozofije in njene recepcije v zgodnjem krščanskem izročilu.

Jaeger v njem v jasnem in tehtnem prikazu, podprtem z izčrpnimi opombami, obravnava medsebojno prepletanje krščanskega in grškega duhovnega izročila s poudarkom na nadaljnem razvoju grškega pojma paideíe na primeru književnosti, filozofije in duhovne kulture, pa tudi v smislu Božje vzgoje človeštva.

Pri tem se poleg upoštevanja Biblije in temeljnih del grške književnosti opira predvsem na poglavitne paidevtične spise patrističnih avtorjev od Klementa Rimskega in Justina Filozofa do Klementa Aleksandrijskega in Origena ter Kapadočanov, Bazilija Velikega, Gregorja iz Nazianza in Gregorja iz Nise.

Delo, ki ga je prevedel Boris Šinigoj, bo nedvomno obogatilo slovensko prevodno filozofsko in filološko pa tudi bogoslovno literaturo, saj pred nas postavlja izziv novega branja temeljih avtorjev klasičnega grškega in zgodnjekrščanskega izročila, kakor tudi razumevanju kulture kot vzgojenosti duha v današnjem času.