Sveti Janez od Križa

Pesmi

Prevod in spremna beseda: Janez Žumer

11,00 €

Poezija sv. Janeza od Križa (1542-1591), najpomembnejšega španskega mistika, ki je živel in deloval v kulturno prelomnem 16. stoletju, velja za enega največjih dosežkov v španski liriki in mistični poeziji nasploh. Glede na to, da se v mističnih pesmih sv. Janeza od Križa globok uvid v nespremenljivo duhovno stvarnost človeškega bitja združuje s formalno lepoto tako renesančnih kot tradicionalnih oblik takratnega španskega pesništva, ter da njegove pesmi sodobnemu bralcu v izredno bogatem jeziku ter z izrazito jasnostjo predočajo naravo izvorne in nadčasovne mistične izkušnje, je izdaja prevoda njegovih pesmi dobrodošla obogatitev slovenskega kulturnega prostora. Prevodu je dodana tudi spremna študija Janeza Žumra, v kateri se avtor posveča tako avtorjevi teološki misli kot tudi genezi njegove poezije v odnosu do že omenjenih renesančnih, tradicionalnih ter bibličnih literarnih zgledov.