Geoffrey Hill

Mercijske himne in druge pesmi

Prevod in spremna beseda: Veno Taufer

9,00 €

 

Geoffrey Hill (r. 1932) po mnenju ne ravno maloštevilnih angleških pa tudi ameriških kritikov sodi v sam vrh sodobnih ustvarjalcev religiozne poezije. Sloviti kritik Bloom je zapisal: »Močna poezija je zmeraj težka in Geofrey Hill je najmočnejši med sedaj aktivnimi angleškimi pesniki.« Hill piše zelo zgoščeno, stilno briljantno izbrušeno, najrazličnejših mitoloških, motivnih in drugih eruditskih aluzij polno poezijo, da je tako zaradi svoje poetične zbitosti in mnogopomenske nabitosti tisto, čemur pravimo pesnik za pesnike. Nekateri kritiki ugotavljajo, da je nekako “neangleški” v svojem odpiranju dialogu z verzi Hölderlina, Bloka, Mandelštama, Ovida, Alana Tatea, Charlesa Peguya, Saint-Johna Persea, Williama Blakea in še posebej Geralda Manleya Hopkinsa. Hill je močno zaznamoval razvoj angleške poezije zadnjih desetletij tudi s tem, da se poleg občutljivosti za dogajanja v svetovni liriki z njegovo poezijo skoraj neopazno, podpovršinsko vrača v sodobno angleško poezijo nekakšna eliotovska stroga zahtevnost ubranosti s tradicijo.

Geoffrey Hill je prvo pesniško knjigo – Za nepadle – objavil 1959, s to in naslednjo, leta 1968 natisnjeno Pomembno klado je že jasno začrtal svojo ustvarjalno pot. Mercijske himne (1971)  sestavlja trideset pesmi z nenavadno dolgimi, ritmiziranimi, navidez proznimi verzi. V teh himnah o legendarnem kralju anglosaksonske Mercije v osmem stoletju pesnik spretno meša preteklost in sedanjost, zgodovinske aluzije in lastne spomine na otroštvo v poetično sugestiven preplet podedovane in osebne izkušnje. Naj omenimo še zbirke zadnjega obdobja: Pogodba civilne moči (2007), Brez naslova (2006), Sionski sadovnjaki (2002), Govor! Govor! (2000), Zmagoslavje ljubezni (1998), Kanaan (1997), Izbrane pesmi (2009). Geoffrey Hill je tudi avtor 4 knjig esejev in kritik. Predaval je na številnih univerzah v Ameriki, Angliji in Franciji ter je dobitnik najvišjih pesniških nagrad (med drugim nagrade T.S. Eliota in drugih).