Efrem Sirski

Izbrane himne

Prevod in spremna beseda: Alen Širca

15.00 €

Efrem Sirski spada med največje pesnike patristične dobe (4. stoletje). Sirsko izročilo mu jo dalo več častnih vzdevkov: »Sirski Prerok«, »Steber Cerkve« in zlasti »Harfa Svetega Duha«. Sam o sebi poje: »In postal sem govoreče Jagnje. […] Slavljen naj bo tisti, ki me je naredil za svojo harfo!« Ob naslonitvi na Bardaisana – ta naj bi posnemal Davidove psalme – je položil temeljni kamen sirskemu pesništvu, ki se odtlej imenuje klasično vse do zadnjega velikega sirskega pesnika teologa Avdiša bar Briha (lat. Ebedjesu Sobensis) v 13. stoletju.

Efremov vpliv je bil izjemen. Njegovo delo je bilo že zgodaj (6. stoletje) prevedeno v grščino (t. i. Ephraemus Graecus), od tod pa v latinščino (Efrem je v latinskem srednjem veku vseskozi prisoten), arabščino, starocerkveno slovanščino, armenščino in druge jezike.

Prevod Alena Širce iz sirskega izvirnika prinaša izbor najlepših in najglobljih Efremovih pesnitev in obsežno spremno študijo.