Peter L. Berger

Vprašanja vere

Prevod Niki Neubauer, spremna beseda Jan Peršič

9.00 €

Peter Ludwig Berger se je rodil leta 1929 na Dunaju in že kot mladenič emigriral v Združene države Amerike, kjer je doštudiral, doktoriral in se hitro uveljavil kot sociolog. Svetovno znan je postal s knjigo Družbena konstrukcija realnosti, ki jo je leta 1966 napisal skupaj s Thomasom Luckmannom. V svoji dolgoletni akademski karieri je predaval na mnogih uglednih institucijah in bil deležen raznih akademskih časti. Ves čas so bili v središču njegovega zanimanja in sociološke analize problemi religije.  V knjigi Vprašanja vere, ki je izšla pred kratkim, leta 2003, pa se nekaterih ključnih religioznih vprašanj loti iz osebne perspektive, kot »laični teolog«. Njegov glavni namen je prikazati, kako tudi sodobni skeptični človek lahko sprejme krščansko vero. Pri tem izhaja iz svoje osebne izkušnje, svoje eksistencialne situacije; mimogrede navrže, kako da že dlje časa trdi, da bi se dalo konstruirati »induktivno teologijo«, ki bi izhajala iz analize »signalov transcendence«, ki so svetlikanja Božje prisotnosti v svetu in vedno osebni. Knjiga, ki je pred nami, je dialog med teološko tradicijo in Bergerjevo osebno (versko) izkušnjo. Avtor sebe opredeli kot luteranca, ki so mu blizu stališča liberalnega protestantizma (kar občasno pride do izraza, vendar izjemno nevsiljivo, ker goji konstantno relativizirajočo avtorefleksijo). V resnici je izrazito »inkluzivistično« nastrojen. Kristus ni lokalen, temveč univerzalen: semena Božjega Sina, Besede, Logosa, ne poznajo omejitev v času in prostoru in so torej lahko prisotna v vseh oblikah po Logosu hrepeneče duhovnosti (seveda tudi v »nekrščanskih«).

ZNIŽANO ZA 60%