Filokalija 2

Izšel je 2. zvezek Filokalije. Po polovični ceni je na voljo tudi nekaj rahlo poškodovanih izvodov.

44,00 €

“Druga knjiga slovenskega prevoda Filokalije je v nekem oziru zahtevnejša od prve, saj na številnih straneh vsebuje miselno okostje, ki nosi in globinsko podpira duhovno-asketski in molitveni nauk celotne zbirke ter nas s svojimi sijajnimi – in pogosto paradoksnimi – uvidi vedno znova usmerja v poslednje obzorje nedoumljivega Počela vsega bivajočega.” (G. Kocijančič, iz Predgovora k drugi knjigi slovenskega prevoda Filokalije)

V drugi knjigi prevladujejo spisi sv. Maksima Izpovedovalca, poleg teh pa knjiga vsebuje tudi besedila sv. Talasija Libijca, sv. Janeza Damaščana, sv. Teognosta, sv. Filoteja Sinajskega, sv. Elije Prezbitra, Teofana Samotarja ter spis anonimnega pisca. Tudi v drugi zvezek nas vpelje uvod znamenitega francoskega teologa Olivierja Clémenta.

prevod besedil: Jasna Hrovat, Gorazd Kocijančič, Gašper Kvartič, Bogomir Trošt

prevod uvodov: Gorazd Kocijančič, Vesna Velkovrh Bukilica

 

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2022_01_18_Filokalija_p