Ana Rak (zapisal Pavle Rak)

Nekako sem imela srečo

10.00 €

Nekako sem imela srečo je knjiga spominov Ane Rak (1922-2015), ki jih je zapisal njen sin Pavle. V prvih poglavjih pogovorov s sinom se pripovedovalka spominja otroštva v Hrastniku, rudarskega in družinskega življenja, odraščanja, šolanja in aktivističnega delovanja v času okupacije, ki se je končalo z deportacijo v nacistično taborišče. Sledi pretresljiva pripoved o dogodkih, razmerah in preživetju v Ravensbrücku. Ana Rak se zaveda, da je preživela grozote, ki jih je težko posredovati generacijam brez taboriščne izkušnje, a se odloči za pričevanje: tudi zato, da zlo, ki so ga nacisti izvajali nad svojimi žrtvami, ne bi bilo pozabljeno – in da se ne bi nikoli ponovilo.

Po vojni se je poročila z Aleksandrom Rakom in se preselila v Srbijo. V nadaljevanju Ana Rak opisuje svoje konflikte z oblastjo, ki so kalili sicer srečno družinsko življenje. Po moževi smrti je imela dovolj energije, da se je kljub lepim izkušnjam in ljubezni do Srbije leta 1980 znova  ustalila v Sloveniji.

»Vrednost pričujočih spominov je ta, da v prav takem, prepoznavnem zgodovinskem okviru o strašnem govorijo na nestrašen način … Govorijo o preseganju še tako nepresegljivih stisk: o prijateljevanju, vzajemni pomoči, dobroti in vedrini, o skladnih sosedskih odnosih« pravi Pavle Rak v  svojem uvodu v spominski zapis.

Kljub vsem hudim stvarem, ki jih je doživela, Ana Rak svojo življenjsko zgodbo zaključi s stavkom, ki zajema njeno hvaležnost, ljubezen do soljudi in življenjski optimizem: nekako sem imela srečo.