Georgij Florovski

Poti ruske teologije (2. del): Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije

20.00 €

Oba dela Poti ruske teologije v času knjižnega sejma staneta 26,00 EUR

Avtor monografije Poti ruske teologije, teolog in zgodovinar Georgij Florovski (1893–1979) sodi med najprodornejše pravoslavne mislece 20. stoletja. Knjiga, podnaslovljena Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije, predstavlja drugi del v svetovnem merilu referenčnega teksta, ki je zasnovan kot celovit pregled ruske teološke misli; gre za historiografsko-teološko sintezo in ovrednotenje ruskih idejnih tokov. Z analitično jasnostjo in kritičnim pogledom, ki se navdihuje pri cerkvenih očetih, se posveča vodilnim ruskim filozofsko-teološkim in literarnim ustvarjalcem obravnavanega obdobja (Solovjov, Dostojevski, Tolstoj, Ivanov, Berdjajev…), razvoju državnega in cerkvenega visokega šolstva ter dosežkom ruske akademske historiografije. Obsežno delo zapolnjuje praznino v slovenskem kulturnem prostoru, ki ne pozna nobenega celovitega pregleda splošne ruske zgodovine, kaj šele idejne ali teološke. Tu je pomembno tudi razvijanje ekumenskega oz. medkulturnega dialoga in obilica še danes aktualnih avtorjevih dognanj, ki temeljijo na izvrstnem poznavanju originalnih virov.

Prevajalec in avtor spremne besede dr. Simon Malmenvall (1991) je rusist, zgodovinar in teolog, vodja znanstvenoraziskovalnega dela pri Katoliškem inštitutu in docent za ekumensko teologijo na Teološki fakulteti UL.