Irenej Lyonski

Zoper krivoverstva

28.00 €

Prevod: Benjamin Bevc DJ, Gašper Kvartič in Jan Ciglenečki

Spremna beseda: Benjamin Bevc DJ in Jan Ciglenečki

Irenej Lyonski (2. stoletje) je eden najpomembnejših krščanskih teologov sploh. Razprava »Zoper krivoverstva«je uperjena proti gnostikom: v prvi knjigi avtor najprej predstavi nekatere gnostične sisteme, v naslednjih štirih knjigah pa sledi ostra zavrnitev njihovih naukov, pri čemer Irenej podrobno prikaže njihovo neskladje s pristnim krščanskim izročilom. Z vidika krščanske teologije je delo trajno pomembno predvsem zaradi poudarjanja pomena izročila, njegove vloge pri izoblikovanju svetopisemskega kanona, navdihujočega pojmovanja človeka in njegovega odnosa z Bogom, prvih razmišljanj o treh Božjih osebah in pomenu evharistije. Obsežen Irenejev spis so prevedli Gašper Kvartič, Benjamin Bevc in Jan Ciglenečki. Slednja sta tudi avtorja spremnega besedila.