Ciceron

Pogovori v Tuskulu

15.00 €

Prevod in spremna beseda Polonca Zupančič

Mark Tulij Ciceron (106–43 pr. Kr.), rimski govornik, politik in filozof je ena izmed najbolj znanih osebnosti antičnega sveta. Njegov obsežen opus (obsega namreč govore, govorniške spise, pisma, poezijo in filozofska dela) je nastajal kot odziv na sočasno dogajanje, ki ga je Ciceron tudi soustvarjal.

Pogovori v Tuskulu, filozofski razmisleki v petih knjigah iz leta 44 pr. Kr., so nastali v času Ciceronovega prisilnega umika iz politike, ko ga je zadela še smrt edine hčerke Tulije. Ta spis komentatorji označujejo za »eno izmed največjih Ciceronovih filozofskih del«, za enega njegovih »najelegantnejših spisov« oziroma za »sumo vse antične etike«. Pogovore sestavlja pet knjig, izmed katerih vsaka obravnava svoj temeljni filozofski problem, cilj vseh petih knjig je s pomočjo filozofije odpraviti strah in žalost iz življenj ljudi – tematika je torej bistveno etična in praktična. Tema prve knjige je smrt in druge bolečina. V tretji in četrti knjigi se Ciceron posveča duševnim vznemirjenjem oziroma boleznim, v peti pa kreposti. Delo je prevedla Polonca Zupančič, ki je tudi avtorica izčrpne in obsežne spremne besede.