Origen

Komentar k Visoki pesmi

16.00 €

Prevod Neža Gačnik, spremna beseda Alen Širca

Gre za delo antičnega krščanskega filozofa Origena iz Aleksandrije, s katerim skušamo slovenskemu bralcu ponuditi duhovno bogastvo prvih stoletij krščanstva. Prevedla ga je Neža Gačnik (tudi prevajalka Hieronimove apologije Proti Rufinu in Origenovih Počel), spremno besedo pa je prispeval Alen Širca. Besedilo je ena od Origenovih številnih razlag svetopisemskih knjig in je verjetno nastalo v Atenah okrog leta 230. Da gre z vrhunski dosežek zgodnjekrščanske razlage Biblije, pričajo tudi Hieronimove besede: »Čeprav je Origen v drugih knjigah presegel vse, je v (razloženi) Visoki pesmi presegel samega sebe.« V Komentarju lahko občudujemo širino Origenove izobrazbe, globino njegovega duhovnega izkustva in spekulativno svežino. Sloviti mojster alegorične interpretacije Visoko pesem bere na vsaj dveh nivojih – za preprostega bralca je to dramsko zasnovana svatbena pesem, za duhovno zrelejšega pa »Canticum canticorum«, torej »Pesem vseh pesmi«, tretja in najbolj vzvišena izmed pesmi modrega Salomona, ki jo je treba brati z duhovnimi očmi. V erotičnem imaginariju in poročnem značaju pesnitve Origen prepozna osrčje duhovnega stremljenja, najvišjo stopnjo zedinjenosti duše z Bogom. S svojo razlago in branjem pesnitve, ki je v hrepeneči, ljubljeni zaročenki prepoznalo ne le izvoljeno ljudstvo ali Cerkev, temveč slehernikovo dušo, je Origen odločilno zaznamoval nadaljnje ubeseditve mističnih izkustev. Gre za izjemno sodoben vpogled v človekovo duševnost – duša, »usodno« zaznamovana s svojim skrivnostnim Izvorom, je deležna neodtujljivega dostojanstva ter prvobitne lepote in hkrati poslanstva, da to svoje dostojanstvo in lepoto odkriva. Starodavni delfski »spoznaj samega sebe« tako dobi popolnoma drugačne, nove razsežnosti.