Ibn Ṭufayl

Živi sin budnega

11.00 €

Prevod iz arabskega izvirnika in obsežna spremna beseda: Sami Al-Daghistani

Ibn Ṭufayl (1110-1185) se je rodil v bližini Granade v španski Andaluziji. Posvečal se je medicini, astronomiji in filozofiji. Njegovo edino ohranjeno delo, Ḥayy ibn Yaẓhān (Živi sin budnega) oziroma Philosophus Autodidactus, velja za prvi filozofski roman in najpogosteje prevajano besedilo v zgodovini arabske literature. Označili bi ga lahko kot produkt klasične islamske filozofije in kot besedilo, ki je močno vplivalo tako na arabsko in perzijsko kot na moderno zahodno filozofijo in literaturo. Živi sin budnega izhaja iz novoplatonističnih filozofskih predpostavk, bralca pa hkrati seznanja z načeli islamske filozofije in sufizma ter mu tako odstira možnosti za sožitje logičnega razmišljanja na eni strani in razodetja na drugi. Kot prvi filozofski roman postavlja vrsto vprašanj o bivanju in verovanju ter človekovemu razmerju do sočloveka in Boga. Ibn Ṭufaylov roman je v latinščino prevedel Edward Pococke, sledila sta prevoda v angleški in nemški jezik, Baruch Spinoza pa naj bi leta 1672 roman prevedel v nizozemščino. Roman govori o otroku, rojenem na samotnem otoku, ki ga je vzgojila gazela. Prek čutnega zaznavanja, razumne refleksije, duhovne kontemplacije in mističnega izkustva otrok postopno doseže najvišje spoznanje o skrivnostih narave in metafizične resnice.