Daniel M. Bell Jr.

Ekonomija želje: Krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu

11.00 €

Daniel M. Bell je profesor teologije in etike na Lutheran Theological Southern Seminary v Columbiji v Južni Karolini. V Ekonomiji želje, ki je v izvirniku izšla leta 2012, z neizprosno ostrino izpostavi témo, za katero lahko brez pretiravanja trdimo, da je ključno vprašanje sodobne družbe: vprašanje želje in njene formacije oziroma »discipline«, ki smo je vsi tako ali drugače deležni (pri tem se opre na ugotovitve Michela Foucaulta in Gillesa Deleuza). To vprašanje Bell postavi v povezavi s sodobnim družbenim redom, v katerem živimo, se pravi z neoliberalnim  kapitalizmom potrošniške družbe. Namesto zgolj moralističnega nasprotovanja najbolj problematičnim oblikam neoliberalne družbe, se spusti v globinsko analizo njene notranje dinamike in temeljnih sil oziroma vrednot, ki jo oblikujejo. Jedro Bellove kritike kapitalizma izhaja iz novozaveznega uvida v delovanje želje. »Svet in njegovo poželenje/želja [epithymía] mineta; kdor pa izpolnjuje Božjo voljo/hotenje [thélema], ostane vekomaj.«  Gre za nasprotje dveh »ljubezni« oziroma dveh »ekonomij želje«, ki od znotraj ženeta človeka, oblikujeta horizont njegovih pričakovanj ter določata njegove miselne in vedenjske vzorce. Pristno krščanstvo in kapitalizem sta gibanji, ki težita natanko v nasprotno smer. Kakršno koli krščansko zagovarjanje ali celo utemeljevanje kapitalizma je povsem nemogoče. Kristjani živijo v tuji deželi, kjer so poklicani, da v svojih skupnostih vidno uresničujejo drugačno družbeno resničnost. Krščanske skupnosti naj bi bile torej nekakšne izpostave oziroma ambasade drugačne vladavine, drugačne oblasti, drugačne družbenosti, drugačne ekonomije in drugačne človeške subjektivitete;  bile naj bi osvobojena ozemlja, ki naj bi vlivala upanje vsemu človeštvu. Avtor spremne besede je Matjaž Črnivec.