Novosti

 • BOŽJA LITURGIJA Janeza Zlatoustega in Bazilija Velikega

  Bizantinsko-slovanski obred, rutenska recenzija, slovenski prevod – poljudna izdaja Božja liturgija je poljudna izdaja novega

  15,00 

 • SLUŽEBNIK Božja liturgija Janeza Zlatoustega in Božja liturgija Bazilija Velikega

  Služebnik (oz. liturgikon) je prvenstveno liturgična knjiga, namenjena obhajanju liturgije po vzhodnem obredu, obenem pa

  35,00 

 • Raid Al-Daghistani

  Razmišljanja o islamu. Zbrani eseji

  Od ramazana do mističnega okušanja, od islamofobije do sufizma, od arabske kaligrafije do islamske etike,

  12,00 

 • Jože Snoj

  Očetov sin – Sin Očetov. Na novo o Bogu

  Gre za delo Jožeta Snoja (1934 - 2021), ki ga je avtor dokončal manj kot

  21,00 

 • Maksim Izpovedovalec

  Talasij Libijec

  Janez Damaščan

  Teognost

  Filotej Sinajski

  Elija Prezbiter

  Teofan Samotar

  Filokalija 2

  “Druga knjiga slovenskega prevoda Filokalije je v nekem oziru zahtevnejša od prve, saj na številnih

  44,00 

 • Vladimir Solovjov

  Spisi o Rusiji in krščanstvu

  Izbrani spisi vsebujejo Solovjovova dela O razkolu v ruskem narodu in družbi, O duhovni oblasti

  28,00 

 • Borut Škodlar

  Jan Ciglenečki

  MEANDRI DUŠE Antična filozofija in psihoterapija.

  Ta knjiga je poskus odprtega dialoga z antičnimi filozofskimi in kontemplativnimi tradicijami ter prenosa njihovih

  19,00 

 • Tertulijan

  Apologetski, polemični in katehetski spisi

  Krščanski Tacit in nestor latinske teologije, kartažanski učitelj Tertulijan († ok. 220 po Kr.), prvič

  35,00 

 • Vid Snoj

  Postila za Davida

  Delo Postila za Davida je nastalo po komentarju, ki se ne ukvarja s svetimi rečmi

  20,00 

 • Simeon Novi Teolog

  Hvalnice hrepenenj po Bogu

  Simeon Novi Teolog (rojen 949, umrl 1022) je eden najpomembnejših duhovnih in asketskih piscev vzhodnega

  36,00 

 • Georgij Florovski

  Poti ruske teologije I

  Teolog in zgodovinar Georgij Vasiljevič Florovski (1893-1979) spada med najprodornejše ruske mislece, skupaj z Vladimirjem

  15,00 

 • Theo Kobusch

  Krščanska filozofija. Odkritje subjektivitete.

  Krščanska filozofija, ki je po Heideggerjevih besedah "leseno železo", očitni nesmiselni paradoks, že stoletja predstavlja

  17,00 

Navdih

Če bi Bog, če bi Kristus v svoji slavi hotel neposredno in nadnaravno prisiliti ljudi, da bi priznali Njegovo resnico in Njegovo voljo /…/, bi seveda lahko to storil. Zgodovina sveta bi bila tako lahko kmalu končana, a ne bi dosegla svojega cilja: ne bi bilo svobodnega sodelovanja človeka z Bogom, ne bi bilo resničnega zedinjenja in popolne zveze med stvarstvom in Stvarnikom …

Vladimir Solovjov: Spisi o Rusiji in krščanstvu
Postani kakor otrok,
postani gluh, postani slep!
Tvoj lastni nekaj
mora postati nič.
Ves nekaj in ves nič odženi proč!
Opusti kraj, opusti čas,
poleg tudi podobo!
Pojdi brez poti
po ozki stezi,
tako dospeš na sled puščavi.
Psevdo Mojster Eckhart: Gorčično zrno

Napake in neuspehi iz preteklosti nas ne smejo zmesti. Pot zgodovine še ni prehojena. Pristna zgodovinska sinteza ni toliko v razlagi preteklosti, temveč bolj v ustvarjalni izpolnitvi prihodnosti.

Gregorij Florovski

Če bi lahko razumela: Božji Sin je človek.
Še več: Božji Sin je beseda,
postala bi zvezda ali sončnica.
Nekaj, kar samo časti in ne govori.

Adélia Prado

Knjiga meseca

 • Raid Al-Daghistani

  Razmišljanja o islamu. Zbrani eseji

  Od ramazana do mističnega okušanja, od islamofobije do sufizma, od arabske kaligrafije do islamske etike,

  12,00 

Navdih

Napake in neuspehi iz preteklosti nas ne smejo zmesti. Pot zgodovine še ni prehojena. Pristna zgodovinska sinteza ni toliko v razlagi preteklosti, temveč bolj v ustvarjalni izpolnitvi prihodnosti.

Gregorij Florovski

Če bi lahko razumela: Božji Sin je človek.
Še več: Božji Sin je beseda,
postala bi zvezda ali sončnica.
Nekaj, kar samo časti in ne govori.

Adélia Prado

Če bi Bog, če bi Kristus v svoji slavi hotel neposredno in nadnaravno prisiliti ljudi, da bi priznali Njegovo resnico in Njegovo voljo /…/, bi seveda lahko to storil. Zgodovina sveta bi bila tako lahko kmalu končana, a ne bi dosegla svojega cilja: ne bi bilo svobodnega sodelovanja človeka z Bogom, ne bi bilo resničnega zedinjenja in popolne zveze med stvarstvom in Stvarnikom …

Vladimir Solovjov: Spisi o Rusiji in krščanstvu
Postani kakor otrok,
postani gluh, postani slep!
Tvoj lastni nekaj
mora postati nič.
Ves nekaj in ves nič odženi proč!
Opusti kraj, opusti čas,
poleg tudi podobo!
Pojdi brez poti
po ozki stezi,
tako dospeš na sled puščavi.
Psevdo Mojster Eckhart: Gorčično zrno