Share

Brezplačne e-knjige

Spoštovani,

pri založbi KUD Logos smo se odločili, da svoje starejše izdaje postopoma naredimo brezplačno dostopne vsem zainteresiranim bralcem. Vsak mesec bomo zato na spletni strani kud-logos.si objavili eno izmed naših knjig, ki je razprodana ali pa so njene zaloge čisto pri koncu.

Če se naročite na naše spletne novice (http://eepurl.com/-MS59), vas bomo vsak mesec obvestili o novi brezplačni knjigi.

Veseli bomo, če boste knjige posredovali tudi svojim prijateljem in znancem.

—————–

Dr. Milica Kač (1953–2014): Spominski zbornik PDF / EPUB

Ekklesia: V kakšno duhovno skupnost pravzaprav verujem? (Nikolaj Berdjajev, Matjaž Črnivec, Jasminka Domaš–Nalbantić, Damjan Hlede, Petar Jevremović, Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Miklavž Ocepek, Vinko Ošlak, Pavle Rak, Boris Šinigoj) PDF / EPUB

Slovenska duhovna pesem: Od Prešerna do danes (Izbor in spremna beseda France Pibernik) PDF / EPUB

Izreki očetov: Talmudski traktat Pirke Abot (Prevod, uvod in komentar Janez Zupet) PDF / EPUB

Philologos 1 – Pogovorni večeri 2005/2006 – Vattimo • Wittgenstein • Derrida • Bartleby • Barth • Herder • Baudelaire • Platon PDF / EPUB

Philologos 2 – Pogovorni večeri 2006/2007 – Baudrillard • Yourcenar • Leonardo • Hölderlin • Upanišade • Schleiermacher • Empedokles • Badiou PDF / EPUB

Philologos 3 – Pogovorni večeri 2007/2008 – Miłosz • Freud • Kant • Girard • Jankelevitch • Guardini • Alberti • Jevremović PDF / EPUB

Na notranji poti k Bogu – Antologija kartuzijanskih piscev PDF / EPUB

Vid Snoj – Nova zaveza in slovenska literatura PDF / EPUB

Antika in krščanstvo: spor ali sprava? – Zbornik

Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo – Zbornik

Maurice Maeterlinck – Tople grede (prev. Vladimir Pogačnik) PDF / EPUB

Empedokles – Fragmenti (Dopolnjena in razširjena izdaja, iz grščine prevedel in spremno študijo napisal Jan Ciglenečki) PDF / EPUB

Tine Germ – Ikonološke študije  PDF / EPUB

Jožef Muhovič – Umetnost in religija PDF / EPUB

Karl Barth – Kratka razlaga Pisma Rimljanom (prev. Marko Urbanija, spremna beseda Matjaž Črnivec) PDF / EPUB

Marijan Molè – Muslimanski mistiki (Prevod in spremna beseda Vesna Velkovrh Bukilica) PDF / EPUB

Jakob Savinšek – Izbrane pesmi PDF / EPUB

Pierre Corneille – Polievkt: krščanska tragedija (Dvojezična izdaja, prev. Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB

Friedrich Schleiermacher – O religiji: Govori izobraženim med njenimi zaničevalci (Prev. Samo Krušič, spremna beseda Branko Klun) PDF / EPUB

Sergej Averincev – Poetika zgodnjebizantinske literature (Prev. Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj)

Petar Jevremović – Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje: izbrani eseji (Prev. Pavle Rak) PDF / EPUB

Shunryu Suzuki – Duh zena, duh začetništva (Prevod Branko Klun) PDF / EPUB

Vladimir Sergejevič Solovjov – Duhovne osnove življenja (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, Predgovor Olivier Clément) PDF / EPUB

Matic Kocijančič – Knjiga pohval in pritožb PDF / EPUB

Georgette Epiney-Burgard & Emilie Zum Brunn – Božje trubadurke: Mistikinje srednjega veka (Prev. Milica Kač) PDF / EPUB

Ibn Arabi – Razlagalec hrepenenj (Iz arabščine prevedla Neda Thaler, spremna beseda Boris Šinigoj) PDF / EPUB

Rudolf Otto – Indijska religija milosti in krščanstvo (Prev. Alfred Leskovec, spremna beseda Lenart Škof) PDF / EPUB

Friedrich Hölderlin – Pozne himne (Iz nemščine prevedel, opombe sestavil in spremno besedo napisal Vid Snoj) PDF / EPUB

Paladij – Zgodbe za Lavza (Prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat) PDF / EPUB

Rainer Maria Rilke – Marijino življenje (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, ilustracije Jožef Muhovič) PDF / EPUB

Vladimir Loski – Mistična teologija vzhodne Cerkve (Prevod in spremna beseda Pavle Rak) PDF / EPUB

Gerard Manley Hopkins Pesmi (Iz angleščine prevedli Veno Taufer, Andrej Arko, Miljana Cunta in Matjaž Črnivec. Spremna beseda Veno Taufer) PDF / EPUB

Alexandre Koyré – Mistiki, spiritualisti, alkimisti XVI. stoletja v Nemčiji (Prevod in spremna beseda Alen Širca) PDF / EPUB

Paul Claudel – Sto izrekov za pahljače (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič) PDF / EPUB

Ksenofont – Spomini na Sokrata (Prevod in spremna beseda Gregor Pobežin) PDF / EPUB

Katarina Šalamun Biedrzycka – Med Slovenijo in Poljsko: Izbor iz člankov in razprav PDF / EPUB

Gorazd Kocijančič – Tistim zunaj: Eksoterični zapisi 1990–2003 PDF / EPUB

Alen Širca – Teopoetika: Študije o krščanskem mističnem pesništvu PDF / EPUB

Hieronim – Zagovor proti Rufinu (Prevod in spremna beseda Neža Sagadin) PDF / EPUB

Boris Šinigoj – Spodbuda k filozofiji PDF / EPUB

Pavle Rak – Utišanje srca PDF / EPUB

Jan Ciglenečki – Pozabljeni temenos: Ontologija in eshatologija v arhaični grški misli PDF / EPUB

Miljana Cunta – Pesmi dneva (Fotografije Dušan Šarotar, spremna beseda Gabriela Babnik) PDF / EPUB

Evagrij Pontski – Spisi in pisma (Prevod, spremna besedila in opombe Gorazd Kocijančič in Alen Širca) PDF / EPUB

Victor Hugo – Pesmi o Jutrovem (Prevedla Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej) PDF / EPUB

Adelma von Vay – Duh, sila, snov (Prevedli Jan Ciglenečki, Matic Kastelec in Don Ciglenečki, spremna beseda Anton Rozman in Jan Ciglenečki). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Pokrajina telesa / Telo pokrajine: Izbor slikarskih del 1970 –2019. PDF / EPUB

Dotik duha: Antologija poljske poezije 20. stoletja (Izbor in prevod Katarina Šalamun Biedrzycka). PDF / EPUB

Gorazd Kocijančič – Med Vzhodom in Zahodom: Štirje prispevki k ekstatiki. PDF / EPUB

Hugo Ball – Bizantinsko krščanstvo: Življenje treh svetnikov (Prevod Alfred Leskovec, spremna beseda Tadej Rifel). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Pot do knjige: Napotki avtorjem in prevajalcem. PDF / EPUB

Alen Širca – Brezdanji val: Geneza mističnega pesništva na Zahodu. PDF / EPUB

Julijana iz Norwicha – Razodetja Božje ljubezni (Prevod in spremna beseda Nike K. Pokorn). PDF / EPUB

Sonja Weiss – Zrcalo resnice: Mit in alegorija pri Plotinu. PDF / EPUB

Vpletel bom belo vijolico: Antologija helenističnega epigrama. (Iz grščine prevedla, opombe in spremno študijo napisala Jelena Isak Kres). PDF / EPUB

Milček Komelj – Kronika Marjana Pogačnika: o zaljubljencih v umetnost. PDF

Ibn Ṭufayl – Živi sin budnega (Prevod in spremna beseda Sami Al-Daghistani). PDF / EPUB

Salomon ibn Gabirol – Krona kraljestva (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič). PDF / EPUB

Eftim Kletnikov – Studenec rane: Izbrane pesmi (Izbor, prevod in spremna beseda Veno Taufer). PDF / EPUB

Irenej Lyonski – Zoper krivoverstva: Razkritje in zavrnitev lažnega spoznanja (Prevedli Benjamin Bevc dj, Gašper Kvartič in Jan Ciglenečki). PDF

Gregor iz Nazianza – Bogoslovni govori (prevod Vid Snoj, spremna beseda Jan Dominik Bogataj). PDF / EPUB

Branko Klun – Onkraj biti. Biblični odmevi v postmoderni misli. PDF / EPUB

Srđan Radojković – Vzhodno izročilo. Risbe (spremna beseda Petar Jevremović). PDF / EPUB

Origen – O počelih (prevod Neža Sagadin in Gorazd Kocijančič, spremna beseda Neža Sagadin). PDF / EPUB

Potonjena dežela. Izbor poezije iz Bukovine (prevod Ana Jasmina Oseban, Nada Grošelj in Vid Snoj). PDF / EPUB

Semjon Frank – Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije (prevod in spremna beseda Urša Zabukovec). PDF / EPUB

Tukaj je tako čudno. Antologija moderne norveške poezije (iz norveščine prevedla Marija Zlatnar Moe). PDF / EPUB

Lucijan Bratuš – Risbe, listi iz skicirk, akvareli, keramika (spremni besedili Gorazd Kocijančič in Jožef Muhovič, prevod v angleščino Tanja Cigoj in Jon Hatfull). PDF / EPUB