Share

Brezplačne e-knjige

 

Spoštovani,

pri založbi KUD Logos smo se odločili, da svoje starejše izdaje postopoma naredimo brezplačno dostopne vsem zainteresiranim bralcem. Vsak mesec bomo zato na spletni strani kud-logos.si objavili eno izmed naših knjig, ki je razprodana ali pa so njene zaloge čisto pri koncu.

Če se naročite na naše spletne novice (http://eepurl.com/-MS59), vas bomo vsak mesec obvestili o novi brezplačni knjigi.

Veseli bomo, če boste knjige posredovali tudi svojim prijateljem in znancem.

—————–

Dr. Milica Kač (1953–2014): Spominski zbornik

Ekklesia: V kakšno duhovno skupnost pravzaprav verujem? (Nikolaj Berdjajev, Matjaž Črnivec, Jasminka Domaš–Nalbantić, Damjan Hlede, Petar Jevremović, Milica Kač, Gorazd Kocijančič, Miklavž Ocepek, Vinko Ošlak, Pavle Rak, Boris Šinigoj)

Slovenska duhovna pesem: Od Prešerna do danes (Izbor in spremna beseda France Pibernik)

Izreki očetov: Talmudski traktat Pirke Abot (Prevod, uvod in komentar Janez Zupet)

Philologos 1 – Pogovorni večeri 2005/2006 – Vattimo • Wittgenstein • Derrida • Bartleby • Barth • Herder • Baudelaire • Platon

Philologos 2 – Pogovorni večeri 2006/2007 – Baudrillard • Yourcenar • Leonardo • Hölderlin • Upanišade • Schleiermacher • Empedokles • Badiou

Philologos 3 – Pogovorni večeri 2007/2008 – Miłosz • Freud • Kant • Girard • Jankelevitch • Guardini • Alberti • Jevremović

Na notranji poti k Bogu – Antologija kartuzijanskih piscev

Vid Snoj – Nova zaveza in slovenska literatura

Antika in krščanstvo: spor ali sprava? – Zbornik

Breztalnosti: Lev Šestov med literaturo, religijo in filozofijo – Zbornik

Maurice Maeterlinck – Tople grede (prev. Vladimir Pogačnik)

Empedokles – Fragmenti (Dopolnjena in razširjena izdaja, iz grščine prevedel in spremno študijo napisal Jan Ciglenečki)

Tine Germ – Ikonološke študije

Jožef Muhovič – Umetnost in religija

Karl Barth – Kratka razlaga Pisma Rimljanom (prev. Marko Urbanija, spremna beseda Matjaž Črnivec)

Marijan Molè – Muslimanski mistiki (Prevod in spremna beseda Vesna Velkovrh Bukilica)

Jakob Savinšek – Izbrane pesmi

Pierre Corneille – Polievkt: krščanska tragedija (Dvojezična izdaja, prev. Marija Javoršek, spremna beseda Tone Smolej)

Friedrich Schleiermacher – O religiji: Govori izobraženim med njenimi zaničevalci (Prev. Samo Krušič, spremna beseda Branko Klun)

Sergej Averincev – Poetika zgodnjebizantinske literature (Prev. Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj)

Petar Jevremović – Psihoanaliza, hermenevtika, cerkveni očetje: izbrani eseji (Prev. Pavle Rak)

Shunryu Suzuki – Duh zena, duh začetništva (Prevod Branko Klun)

Vladimir Sergejevič Solovjov – Duhovne osnove življenja (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, Predgovor Olivier Clément)

Matic Kocijančič – Knjiga pohval in pritožb

Georgette Epiney-Burgard & Emilie Zum Brunn – Božje trubadurke: Mistikinje srednjega veka (Prev. Milica Kač)

Ibn Arabi – Razlagalec hrepenenj (Iz arabščine prevedla Neda Thaler, spremna beseda Boris Šinigoj)

Rudolf Otto – Indijska religija milosti in krščanstvo (Prev. Alfred Leskovec, spremna beseda Lenart Škof)

Friedrich Hölderlin – Pozne himne (Iz nemščine prevedel, opombe sestavil in spremno besedo napisal Vid Snoj)

Paladij – Zgodbe za Lavza (Prevedla in spremno besedo napisala Jasna Hrovat)

Rainer Maria Rilke – Marijino življenje (Prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič, ilustracije Jožef Muhovič)

Vladimir Loski – Mistična teologija vzhodne Cerkve (Prevod in spremna beseda Pavle Rak)