Drevesa Izole Vicentine

Romano Guardini (prev. Robert Kralj)

Iz zahvalnega govora po podelitvi častnega meščanstva v Izoli Vicentini 12. oktobra 1963Dovolite mi, moji spoštovani poslušalci, da še enkrat osebno spregovorim.Zdaj je minilo že več kot pol stoletja, odkar sem znanstveno dejaven. Poučeval sem na univerzah v Berlinu, Tübingenu in Münchnu, a sem ob vsem tem – naj mi bo dovoljeno reči – tudi precej napisal.Morda se boste čudili in spraševali, kaj ima to opraviti z Izolo. V resnici veliko, kajti prav tu, v naši hiši, na vrtu in v parku, sem pripravljal predavanja in snoval knjige.Ob tej priložnosti sem se spomnil druge, zelo slavne povezave med filozofijo in...

Requiem za študente

Giorgio Agamben

objavljeno 23. maja 2020Kot je bilo predvideno, se bodo predavanja od prihodnjega leta dalje odvijala on line. Kar je bilo sicer pozornemu opazovalcu že jasno – da bo tako imenovana pandemija uporabljena kot izgovor za razširjanje vse bolj prepričljivih digitalnih tehnologij –, se je dejansko uresničilo. Tokrat ne bo govora o posledični preobrazbi didaktike, s področja katere bo – v odnosu med študenti in predavatelji vseskozi tako zelo pomembna – fizična prisotnost dokončno izginila, tako kot izginjajo tudi skupinske razprave, ki so do sedaj predstavljale najbolj živo obliko poučevanja. Izbris vsakršne...

Pojasnila (ob krizi zaradi koronavirusa)

Giorgio Agamben

Strah je slab svetovalec, vendar razkrije mnogo stvari, za katere smo se pretvarjali, da jih ne vidimo. Prvo, kar očitno kaže val panike, ki je paraliziral deželo, je dejstvo, da naša družba ne veruje več v nič drugega razen v golo življenje (non crede più in nulla se non nella nuda vita). Očitno je, da so Italijani pripravljeni žrtvovati praktično vse – normalne pogoje življenja, družabne odnose, delo, celo prijateljstva, čustva, religiozna in politična prepričanja – zaradi nevarnosti, da bi zboleli.  Golo življenje – in nevarnost, da ga izgubimo – pa ni nekaj, kar ljudi zedinja, temveč jih zaslepljuje...

Slovenski slog: evrointegracija in nihilizem

Aleksander Dugin

Aleksander Dugin je ruski sociolog, filozof in geopolitik, ustanovitelj in vodja Evrazijskega gibanja, avtor tako imenovane »četrte politične teorije« (ČPT), ki naj bi nadomestila tri prejšnje (propadle): komunizem, fašizem in liberalizem. Subjekt ČPT ni razred, država/nacija/rasa ali posameznik, temveč civilizacija. V politiki si prizadeva, da bi se Rusija spet združila z nekdanjimi sovjetskimi republikami v Evrazijsko zvezo in tako oblikovala evrazijsko nadržavo.V svojem monumentalnem projektu Noomahija (gr. boj uma, kar je po Duginu ustreznejši izraz za tisto, čemur sicer pravimo filozofija), ki trenutno obsega že...