Bivajoči in videnja: ontologija Janezovega Razodetja v prizmi hipostatične filozofije

Gorazd Kocijančič

“Različne religije imajo vsakovrstne ideje in prepričanja o naravi Boga. Toda nobena izmed teh dogem ali noben izmed teh naukov ne bosta nikdar v ničemer spremenila najpreprostejšega in najbolj intimnega človeškega izkustva srečanja iz obličja v obličje – v veži, kuhinji ali zunaj na vrtu – z uničujočo resničnostjo, za katero spoznaš, da te lahko ubije v trenutku. In ko si enkrat to uzrl, te nikdar več ne bo pustila istega. Govorim o resničnosti Boga kot vsevednega, vseprisotnega in vsemogočnega: o Njem, ki vse ve, ker je povsod in je moč za vsem obstojem.Tradicionalno so vedno obstajali ljudje, ki so...

Postimpresionizem in Paul Gauguin

Katarina Snoj

PovzetekV članku se ukvarjam z obdobjem postimpresionizma, ki je v likovni umetnosti zaznamovalo konec 19. in začetek 20. stoletja. Postimpresionizem se od impresionizma razlikuje po obratu k subjektivnosti v likovnem ustvarjanju, se pravi k prikazovanju sveta skozi slikarjeve oči, ki daje vpogled v njegov notranji svet. To pojasnjuje neenotnost in raznolikost postimpresionističnih slikarskih opusov ter napoveduje razmah modernih smeri v slikarstvu, kot so fauvizem, kubizem, ekspresionizem itn.V obdobju postimpresionizma so se razvile mnoge smeri, kot so cloisonizem, sintetizem in simbolizem. V vse naštete smeri se giblje...

Oris ideje nesmrtnosti duše od Aristotela do zgodnjerenesančnih filozofov (Vernia, Nifo, Pomponazzi)

Jaka Klasinc

PovzetekEden pomembnejših problemov peripatetične filozofije, ki je preživel celoten srednji vek in se zasidral v jedro pozno srednjeveških in renesančnih filozofskih razprav, je vprašanje nesmrtnosti duše. Aristotel je v delu O duši prvi sistematično zasnoval polje filozofske psihologije, saj kot prvi skuša na celosten način opredeliti, kaj je duša, kakšno vlogo ima za človeka in njegovo telo ter ali s smrtjo telesa preživi ali umre. A so kmalu po njegovi smrti vprašanja, povezana z dušo, presegla svoj prvotni namen. Aristotel je namreč v svoji opredelitvi prepoznal tri poglavitne funkcije duše,...

Pojdi

Branko Kukić

KJE SO NAŠE SENCEKje so naše sence,O, prijatelji?Prišle so odtod.Kam so odšle?Prijatelji,Kam gremo sedaj,Kaj nas preganja,Kaj nas vlečeBrez našega obraza,Brez našega bremena?Kje so naše sence,Prijatelji?Lebdimo v samoti,Padamo vmes,Pa ni obrisa,Pa ni Nečesa,Pa ni Ničesar,Pa ni in ni,Prijatelji.H komu se bomo,Prijatelji,Brez njih vrnili,Kako bomo v samotiSami sebi?Kam bomo šli,O, prijatelji?ODKOD BO PRIŠEL TA GLASOdkod bo prišel ta glas,Če ga ne bomo slišali,Prijatelji?Če bi prišel,H komu bo prišel,Kdo ga bo slišalNeslišnega,Prijatelji?Če ne pride,Komu ga bomoPrinesli in vznesli?Vendar doni, doni, doni.Če...