Oris ideje nesmrtnosti duše od Aristotela do zgodnjerenesančnih filozofov (Vernia, Nifo, Pomponazzi)

Jaka Klasinc

PovzetekEden pomembnejših problemov peripatetične filozofije, ki je preživel celoten srednji vek in se zasidral v jedro pozno srednjeveških in renesančnih filozofskih razprav, je vprašanje nesmrtnosti duše. Aristotel je v delu O duši prvi sistematično zasnoval polje filozofske psihologije, saj kot prvi skuša na celosten način opredeliti, kaj je duša, kakšno vlogo ima za človeka in njegovo telo ter ali s smrtjo telesa preživi ali umre. A so kmalu po njegovi smrti vprašanja, povezana z dušo, presegla svoj prvotni namen. Aristotel je namreč v svoji opredelitvi prepoznal tri poglavitne funkcije duše,...

Pojdi

Branko Kukić

KJE SO NAŠE SENCEKje so naše sence,O, prijatelji?Prišle so odtod.Kam so odšle?Prijatelji,Kam gremo sedaj,Kaj nas preganja,Kaj nas vlečeBrez našega obraza,Brez našega bremena?Kje so naše sence,Prijatelji?Lebdimo v samoti,Padamo vmes,Pa ni obrisa,Pa ni Nečesa,Pa ni Ničesar,Pa ni in ni,Prijatelji.H komu se bomo,Prijatelji,Brez njih vrnili,Kako bomo v samotiSami sebi?Kam bomo šli,O, prijatelji?ODKOD BO PRIŠEL TA GLASOdkod bo prišel ta glas,Če ga ne bomo slišali,Prijatelji?Če bi prišel,H komu bo prišel,Kdo ga bo slišalNeslišnega,Prijatelji?Če ne pride,Komu ga bomoPrinesli in vznesli?Vendar doni, doni, doni.Če...

Laboratorij duhovnih naukov – pogovor z Gorazdom Kocijančičem o Filokaliji

Ksenja Hočevar

Ob izidu prve knjige slovenskega prevoda Filokalije Vas vabimo k branju pogovora z njenim urednikom Gorazdom Kocijančičem. V njem na kratko uvaja v to slovito zbirko besedil, v njeni luči pa spregovori tudi o aktualni družbeni situaciji in cerkvenih odzivih nanjo. Prvi del intervjuja je bil objavljen v tedniku Družina, drugi pa je zaradi dolžine pogovora izšel le v spletni izdaji. Intervju je pripravila Ksenja Hočevar.»Končno v slovenščini,« je skorajda vzkliknil p. Rupnik, ko je slišal za izid Filokalije. Za kakšno knjigo gre?Filokalija etimološko pomeni ljubezen do lepega – lepega, ki je hkrati etično...

O živem Bogu

Romano Guardini (prev. Robert Kralj)

Kaj torej pomeni svetopisemsko, zlasti novozavezno razodetje za razumevanje Božje resničnosti in njenega odnosa do sveta?To lahko ubesedimo na različne načine. Za naš duhovni položaj se zdi pomembno predvsem tole: svetopisemsko razodetje zagotavlja Božjo neodvisnost v odnosu do...